University of Valencia logo Logo Information Service Logo del portal

Abans d’iniciar la sol·licitud de l’ajuda:

 • Ets estudiant de la Universitat de València o de La Nau Gran?
 • Formes part d’una associació d’estudiants o tens previst d’ajuntar-te amb un mínim de dos estudiants per fer un col·lectiu?
 • Esteu inscrits en el Cens d’associacions i col·lectius de la Universitat de València?
 • Saps que hi ha models per a la presentació dels documents que es demanen en la sol·licitud d’aquestes ajudes?
 • Podeu acreditar la presència efectiva de dones i homes en les dades del Cens de manera que almenys una de les tres persones representants del col·lectiu siga dona?
 • L’activitat que teniu en ment es desenvolupa dins dels espais de la UV?
 • Els destinataris de les activitats són estudiants de la UV?

Els grups d’estudiants que estan interessats en aquestes ajudes però que no estan inscrits en el Cens, poden tramitar-ne la inscripció mentre estiga obert el termini de sol·licitud.

 

1- Quan presentes la sol·licitud:

 • Ets la persona representant de l’associació, és a dir, presideixes l’associació o tens autorització expressa?
 • Tens a mà tota la informació que cal consignar en la sol·licitud? (dades de l’associació i persona representant, altres estudiants, nom del projecte i pressupost econòmic).
 • Tens el projecte de l’activitat, seguint la plantilla disponible, en format PDF o DOC?
 • Tens el document de compromís signat per tres estudiants participants en el projecte?
 • En cas de ser col·lectiu, tens la declaració d’estar al corrent de les obligacions tributàries segons el model normalitzat proporcionat pel Sedi de cada un dels estudiants que rebran una part de l’ajuda?

Si la documentació lliurada en aquesta fase no compleix els requisits establerts, se us demanarà mitjançant ENTREU que la completeu.

 

2- Quan obtingues l’ajuda:

 • Has comprovat l’import concedit i et permet realitzar l’activitat com la tenies prevista?
 • Has realitzat l’acceptació de l’ajuda signant i enviant el document corresponent?
 • Recordes que les ajudes no es poden utilitzar per al pagament a estudiants de la UV ni es poden destinar a despeses del funcionament ordinari de l’associació o col·lectiu?

 

3- Quan organitzes l’activitat:

 • Has reservat l’espai per a realitzar l’activitat?
 • Has concretat les condicions de participació de les persones que formaran part de l’activitat?
 • Has preparat el material de difusió amb la localització del logotip de manera adequada ?
 • Has enviat còpia del material de difusió elaborat al Sedi?
 • Has difós el material entre els teus contactes i entre els participants perquè col·laboren en la difusió?
 • Estàs guardant tots els tiquets i factures originals?

 

4- Una vegada finalitzada l’activitat, a fi de justificar l’ajuda:

 • Saps que la documentació justificativa de la subvenció s’ha de presentar a la seu del Sedi abans del 10 de novembre de 2020?
 • Has redactat una memòria de l’activitat seguint els requeriments establerts en les bases de la convocatòria i segons el model proporcionat pel Sedi?
 • Has preparat un informe econòmic segons la plantilla de justificació proporcionada pel Sedi?
 • Tens les factures originals a nom de l’associació o dels estudiants representants del col·lectiu i fotocòpies per al seu acarament?
 • Tens fotografies i/o audiovisuals per verificar la realització de les activitats objectes de subvenció?
 • Has reservat per al Sedi un exemplar de cadascun dels objectes i recursos produïts, així com de les publicacions editades en paper o, en cas de produccions audiovisuals, en suport digital?
 • Has emplenat la fitxa de tercers, facilitada pel Sedi, de l’associació o de cada un dels estudiants agrupats?
 • Saps que has de conservar els documents justificatius de l’activitat realitzada, inclosos els documents electrònics, mentre puguen ser objecte d’actuacions de comprovació i control?