University of Valencia logo Logo ICT Service [SIUV] Logo del portal

ℹ️ El seguiment dels compromisos establerts a la Carta de Serveis (CdS) del Servei d’Informàtica, es concreta amb els resultats dels indicadors amb els quals mesurarem el grau de consecució d'aquests compromisos:

► Informe de Seguiment de la Carta de Serveis de l'any 2022
     (versió pdf) (versió accessible)

► Evolució del seguiment de la CdS vigent

Històrics de seguiment:

► Evolució del seguiment de la CdS de l'any 2017 al 2020