University of Valencia logo Logo ICT Service [SIUV] Logo del portal

Cartera de Projectes TI

Per a complir amb els objectius estratègics de la Universitat de València, és necessari que existisca una Cartera de Projectes TI que englobe el conjunt de projectes a dur a terme cada any, permetent i facilitant la gestió efectiva d’aquests.

Per això, es fa necessària una estructura organitzativa que permeta gestionar la Cartera de Projectes, arreplegant les peticions de necessitats, avaluant els projectes candidats a incloure en la Cartera sobre la base d'uns criteris clars i públics, i prioritzant-los en funció del seu alineament amb els objectius estratègics de la institució.

Tot aquest procés ens permetrà un ús més eficient dels recursos que disposem i planificar amb antelació les seues necessitats.

Per a poder realitzar el control i la gestió d'una Cartera de Projectes TI estratègics en un període de temps, necessitem d'una oficina que ajude en la configuració i seguiment dels mateixos. Això permetrà que els projectes estén ben definits des del seu inici i que existisca una planificació temporal i de recursos més realista.

Aquesta oficina s'ha de materialitzar en l'Oficina de la Cartera de Projectes TI (OCP-TI)

Valor aportat per la Cartera de Projectes TI a l'Equip de Govern

Per a l'equip de direcció de la UV, la Cartera de Projectes TI ha de servir per a:

- Alinear l'estratègia de TI amb l'estratègia global de la Universitat de València.
- Determinar quins són els objectius estratègics més importants on invertir.
- Establir la prioritat dels projectes TI a dur a terme.
- Determinar el valor que proporcionen les TI a la nostra institució.

Presentació equip de direcció
Cartera de Projectes TI UV 2020 - 2021 (.docx)
Proposta de Cartera de Projectes TI UV 2021 (.xlsx)