University of Valencia logo Logo ICT Service [SIUV] Logo del portal

Nova SEU Electrònica UV

  • March 4th, 2021
Image de la noticia

La Universitat de València continua ampliant i millorant els serveis d’Administració Electrònica que presta a la comunitat universitària i la societat. Així, naix seuelectrònicaUV, el nou portal de seu electrònica de la Universitat, més àgil, eficaç i eficient. La nova seu electrònica substitueix l’antic gestor, conegut com entreu.

La Universitat de València, com a part dels seus processos estratègics de millora continua, ha llançat la seua nova Seu Electrònica, disponible en l’adreça seu.uv.es

Aquest nou portal web substitueix l’antic gestor de procediments electrònics, conegut com ENTREU, que va ser pioner entre els sistemes d’administració electrònica de les administracions públiques valencianes.

Un nou disseny pensat en les persones, coherent amb la identitat UV

La nova seu electrònica de la Universitat opera, ara, amb una nova marca, seuelectrònicaUV, integrada en el disseny gràfic i d’identitat visual de la Universitat de València. També s’han incorporat millores significatives en termes d’accessibilitat, amb un disseny més senzill i intuïtiu, coherent amb el disseny dels portals web de la Universitat.

Per tal de dur endavant aquest procés de transformació s’ha analitzat l’experiència de les persones usuàries, cercant reduir el nombre de clics per completar els procediments electrònics, i incloent un disseny responsiu per tal que aquests es realitzen amb major agilitat i des de dispositius en mobilitat, com son els Smartphones i les tablets.

Una revisió dels tràmits, per millorar el servei a la comunitat universitària i a la societat

D'altra banda s’ha realitzat una revisió completa dels més de 150 tràmits electrònics que estan a disposició de la comunitat universitària.

Així, s’ha reorganitzat la informació, els serveis i els tràmits electrònics, simplificant la tramitació tant per a l’estudiantat com per al personal docent i investigador (PDI), el personal d’administració i serveis (PAS), el personal investigador (PI) i el públic en general.

S’ha dissenyat també, junt a tot el catàleg de procediments electrònics disponibles, una secció de notícies que connecta el portal de la seu electrònica amb tots els òrgans, serveis i unitats de la Universitat.

L’accés a seuelectrònicaUV, des de diferents sistemes de claus

L’accés a la nova seu electrònica de la Universitat de València es pot realitzar amb les claus pròpies dels serveis de la comunitat universitària (usuari i contrasenya) de què disposen tots els treballadors i treballadores de la Universitat i totes i tots els estudiants.

També es podrà accedir amb certificat electrònic o fent ús del sistema Cl@ve.

Cl@ve és un sistema orientat a unificar i simplificar l’accés electrònic dels ciutadans i ciutadanes als serveis públics per tal que s’identifiquen de la mateixa manera davant diferents Administracions Públiques.

Un portal web, per informar sobre la gestió electrònica

Junt al llançament de la nova seu electrònica, la Universitat ha obert un portal informatiu de Gestió Electrònica, al qual es pot accedir des de l’adreça www.uv.es/gestioelectronicauv.

Aquest portal permet consultar fàcilment, i d’una manera unificada, com utilitzar els diferents serveis de gestió electrònica de la UV: portasignatures corporatiu per a la signatura electrònica de documents amb certificats electrònics i codis de verificació segura (CSV), coneixement del funcionament de la seu electrònica i del gestor de tràmits (TRAMITEM), els detalls del nou registre electrònic (GEISER), l’ús de la VALIJA com a canal de comunicació corporatiu entre unitats i amb la ciutadania, a través de les instàncies general i interna, i altres serveis electrònics que despleguen l’Administració Electrònica de la Universitat de Valènica.

Un treball col·lectiu de la tota la UV per a tota la UV i la societat

Al llarg de 2021 s’aniran incorporant a aquests serveis altres serveis electrònics que són el resultat del treball conjunt dels serveis tècnics de la Universitat de València.

En concret, del Servei d’Informàtica (SIUV), la Unitat Web i Màrqueting (UWM), sota la coordinació del vicerectorat d’Estratègia, Qualitat i Tecnologies de la Informació i la gerència de la Universitat, a través de la direcció de gestió electrònica de la Universitat.

Arxivat en: Unitat Web i Màrqueting , Gerència , Servei d'Informàtica