University of Valencia logo Logo ICT Service [SIUV] Logo del portal

Recently featured videos

El Servei d'informàtica de la Universitat de València, us desitja a tots i totes, personal d'administració, personal docent i investigador, i alumnat que gaudiu d'unes bones festes i d'una bona entrada d'any 2017.
El Servei d'informàtica, dona servei i suport a tota la comunitat universitària dispersa als tres campus en València.
INTERVENCIÓ DE FRANCISCO TOMAS I VERT
La primera referència a la compra d'un ordinador per part de la ‘Universidad Literaria de Valencia’ apareix en l'acta de la Junta de Govern del 14 de desembre de 1962.
Introducció als serveis TIC que proporciona el Servei d'Informàtica per al alumnat de la UV.
Servicio de soporte informático al estudiante.
Servicio de Aula Virtual.
Vídeo institucional de la Universitat de València