University of Valencia logo Logo del portal

 • Uvcatedres

 

 1. Denominació de la proposta
 2. Àmbit d'actuació
 3. Entitat
 4. Categoria de participació
 5. Descripció
 6. Resum i destinataris
 7. Període d'execució i caràcter del projecte
 8. Finançament
 9. Informació addicional

 

 

 

1. Denominació de la proposta

 • ​Batalles de Fisioteràpia

2. Àmbit d'actuació

 • Nacional

3.Entitat

 • Càtedra de Fisioteràpia i Discapacitat de la Universitat de Màlaga

4.Categoria de participació

 • Buenas prácticas en el desarrollo de actividades académicas

5.Descripció

 • Les Batalles de Fisioteràpia consisteixen en la presentació d'un cas clínic on els estudiants de Fisioteràpia en grup utilitzen una llista de 14 items on s'integra l'evidència científica, raonament clínic i l'enfocament clinimètric com a eina d'ajuda per a la presa de decisions terapèutica.
 • Els destinataris són els alumnes de Fisioteràpia encara que aquesta eina està dissenyada perquè siga transversal a qualsevol disciplina sanitària.

6.Resum i Destinataris

 • A l'alumnat se li presenta una eina perquè puguen desenvolupar una entrevista clínica abordant els tres fonaments claus a l'hora de prendre una decisió terapèutica: evidència científica, capacitats del terapeuta i entorn del pacient. Aquesta eines s'estructuren en 14 punts amb una escala de 0 a 9 que mesuren la rellevància d'aquestes tres dimensions en un cas clínic.
 • Les Batalles de Fisioteràpia consisteixen en la presentació d'un cas clínic a l'alumnat els quals, en grups de tres, quantifiquen la importància que cadascuna de les dimensions (i preguntes) que l'eina posseeix presentant un "patró d'importància" i aquest es compara amb el qual oferiria un professional clínic amb més de 15 anys d'experiència i expert en la cerca d'evidència científica. Per a facilitar la resposta se li proporcionen 3 opcions de resposta.

7.Període d'execució i caràcter del projecte

 

Programa Activitat Projecte

 

   

 

8.Finançament

 

Fons Propis Fons Externs Altres
 

 

 

 

9.Informació addicional

 

Nom Descripció Tipus de Recurs
Fòrum per a l'execució d'activitats acadèmiques, tant docent com investigadores afectes al camp del saber de fisioteràpia WEB

 

Solució a un problema (20%)

 • Amb aquesta eina s'ofereix a l'alumnat una guia molt útil per a realitzar entrevistes clíniques completes on valora la importància de cada dimensió, segons el cas, per a la presa de decisions terapèutiques. Aquesta eina, permet el desenvolupament i perfeccionament, a través de l'entrenament, d'una destresa fonamental per a realitzar una valoració i proposta de tractament reeixida.

Resultats reeixits (20%)

 • A través de l'entrenament amb aquesta eina s'aconsegueix que l'alumnat aborde tots els àmbits que necessàriament han de ser avaluats/considerats a l'hora de realitzar una proposta terapèutica. L'entrenament en l'eina i la competició (batalles acadèmiques) desenvolupades per la càtedra, ha permès que el patró de raonament terapèutic de l'alumne/a se assemble al d'un fisioterapeuta expert, a més de reduir el temps per a realitzar el procés complet i correcte en la presa de decisions.

Innovació (10%)

 • Amb aquesta eina l'alumnat disposa d'una guia per a realitzar les preguntes més pertinents amb l'objectiu de realitzar una presa de decisió terapèutica. La innovació es troba principalment en què a través de l'entrenament es redueix el temps d'entrevista clínica i els resultats (tant en el patró realitzat com la preferència terapèutica) s'aproxima progressivament a la d'un professional clínic amb molts més anys d'experiència. El caràcter competitiu en el seu ús afig un component lúdic en el seu ús.

Sostenibilitat (20%)

 • La inclusió d'aquesta eina com a part dels continguts d'alguna de les assignatures del títol de grau en fisioteràpia (prioritàriament Valoració terapèutica) permet el manteniment d'aquesta estratègia d'execució de les entrevistes clíniques a curt, mitjà i llarg termini, a causa que es tracta d'un instrument gratuït i que no requereix que l'usuari posseïsca molt coneixement previ per al seu bon ús. A més, sempre s'aprofita l'acte de les Jornades de la Càtedra on ocorre aquesta activitat per a cercar nous recursos.

Replicabilitat (20%)

 • Aquesta eina està dissenyada per a ser transversal a totes les disciplines de ciències de la salut, les quals, en les seues decisions terapèutiques han d'integrar els tres components que integren aquest instrument: Evidència científica, capacitats del terapeuta i entorn del pacient. Per tant la replicabilitat d'aquesta innovadora eina per part d'altres càtedres universitàries és màxima (sempre que es tracten de disciplines sanitàries) a causa del seu baix cost, fàcil explicació i millora del seu ús amb l'entrenament.

Sistema d'Avaluació (10%)

 • Per a avaluar el correcte ús d'aquesta eina es consideren diversos aspectes: similitud amb el patró desenvolupat per un clínic amb molts anys d'experiència, temps per a aconseguir aquest patró i selecció correcta entre les alternatives terapèutiques presentades. El nivell de participació de l'alumnat en les batalles ha sigut del 95% i la millora en el seu ús millora significativament a partir del cinquè cas clínic avaluat, reduint el temps d'avaluació i augmentant la similitud amb el patró i la decisió clínica triada per un expert.
 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy