University of Valencia logo Logo del portal

 • Uvcatedres

 

 1. Denominació de la proposta
 2. Àmbit d'actuació
 3. Entitat
 4. Categoria de participació
 5. Descripció
 6. Resum i destinataris
 7. Període d'execució i caràcter del projecte
 8. Finançament
 9. Informació addicional

 

 

 

1. Denominació de la proposta

 • Conéixer a les males herbes per a respectar el medi ambient.

2. Àmbit d'actuació

 • Nacional.

3. Entitat

4. Categoria de participació

 • Bones pràctiques en el desenvolupament d'activitats de divulgació i difusió cultural, acadèmica, científica i tecnològica.

5. Descripció

 • Elaboració d'una aplicació simple que permeta a l'usuari fabricar-se llibres de fitxes de plántules de males herbes, amb les espècies seleccionades.

6. Resum i Destinataris

 • Aquesta aplicació permetrà millorar la presa de decisions per part dels tècnics de camp a l'hora d'assessorar els agricultors respecte de la gestió dels problemes de males herbes. D'aquesta forma es pot aconseguir un ús més racional dels mètodes de control químics (herbicides) i no químics, la qual cosa es traduirà en un menor cost per a l'agricultor i una millor protecció del medi ambient.

7. Període d'execució i caràcter del projecte

 

Programa Activitat Projecte

 
   

 

8. Finançament

 

Fons Propis Fons Externs Altres

   

 

9. Informació addicional

 

Nom Descripció Tipus de Recurs
Centaurea diluta (Asteraceae) PDF

 

 

Solució a un problema (20%)

 • El tècnic de camp amb freqüència manca d'informació tècnica, imparcial i actualitzada, per a poder identificar de forma precisa el problema causat per les males herbes en el cultiu i prendre decisions basades en informació tècnica disponible de forma amigable.

Resultats reeixits (20%)

 • Si l'eficàcia es refereix a la rendibilitat respecte dels recursos emprats en aquesta convocatòria, es pot considerar considerable. En tot cas, si la iniciativa té l'èxit esperat, serà una eina amigable i útil per als tècnics de camp, i amb benefici social i ambiental generalitzat.

Innovació (10%)

 • El projecte és innovador, atés que no existeix en l'actualitat cap eina similar a Espanya.

Sostenibilitat (20%)

 • El cost de manteniment seria molt reduït, atés que consistiria en la millora d'imatges i/o textos en funció de l'experiència.

Replicabilitat (20%)

 • Aquest és un tema a plantejar en la Comissió Rectora, però en principi el projecte és plenament replicable.

Sistema d'Avaluació (10%)

 • El sistema d'avaluació serà el mesurament de l'ús per part dels tècnics de camp, més el corresponent feed-back.
 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy