càtedres institucionalsUniversitat de València Logo del portal

 

 1. Denominació de la proposta
 2. Àmbit d'actuació
 3. Entitat
 4. Categoria de participació
 5. Descripció
 6. Resum i destinataris
 7. Període d'execució i caràcter del projecte
 8. Finançament
 9. Informació addicional

 

 

 

1. Denominació de la proposta

 • Conéixer a les males herbes per a respectar el medi ambient.

2. Àmbit d'actuació

 • Nacional.

3. Entitat

4. Categoria de participació

 • Bones pràctiques en el desenvolupament d'activitats de divulgació i difusió cultural, acadèmica, científica i tecnològica.

5. Descripció

 • Elaboració d'una aplicació simple que permeta a l'usuari fabricar-se llibres de fitxes de plántules de males herbes, amb les espècies seleccionades.

6. Resum i Destinataris

 • Aquesta aplicació permetrà millorar la presa de decisions per part dels tècnics de camp a l'hora d'assessorar els agricultors respecte de la gestió dels problemes de males herbes. D'aquesta forma es pot aconseguir un ús més racional dels mètodes de control químics (herbicides) i no químics, la qual cosa es traduirà en un menor cost per a l'agricultor i una millor protecció del medi ambient.

7. Període d'execució i caràcter del projecte

 

Programa Activitat Projecte

 
   

 

8. Finançament

 

Fons Propis Fons Externs Altres

   

 

9. Informació addicional

 

Nom Descripció Tipus de Recurs
Centaurea diluta (Asteraceae) PDF

 

 

Solució a un problema (20%)

 • El tècnic de camp amb freqüència manca d'informació tècnica, imparcial i actualitzada, per a poder identificar de forma precisa el problema causat per les males herbes en el cultiu i prendre decisions basades en informació tècnica disponible de forma amigable.

Resultats reeixits (20%)

 • Si l'eficàcia es refereix a la rendibilitat respecte dels recursos emprats en aquesta convocatòria, es pot considerar considerable. En tot cas, si la iniciativa té l'èxit esperat, serà una eina amigable i útil per als tècnics de camp, i amb benefici social i ambiental generalitzat.

Innovació (10%)

 • El projecte és innovador, atés que no existeix en l'actualitat cap eina similar a Espanya.

Sostenibilitat (20%)

 • El cost de manteniment seria molt reduït, atés que consistiria en la millora d'imatges i/o textos en funció de l'experiència.

Replicabilitat (20%)

 • Aquest és un tema a plantejar en la Comissió Rectora, però en principi el projecte és plenament replicable.

Sistema d'Avaluació (10%)

 • El sistema d'avaluació serà el mesurament de l'ús per part dels tècnics de camp, més el corresponent feed-back.