Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari de Ciència dels Materials (ICMUV) Logo del portal

Disseny, síntesi i caracterització de polímers

A causa de l'extraordinària gamma de propietats dels materials polimèrics, aquests juguen un paper essencial i omnipresent en la vida quotidiana. L'estudi de les seves propietats, i la seva adaptació a necessitats concretes, és d'especial interès per a les empreses i la societat en general.

El Grup de I+D de Materials Polímers liderat per la Professora Clara Gómez, es dedica al disseny, síntesi i caracterització de materials polímers, com a resines epóxiques, poliuretans termoplàstics, polímers intrínsecament conductius, etc. També treballen en la modificació de matrius polimèriques amb micro/nano farcits (sepiolita, montmorillonita, grafit, o zeolites), i amb gomes i termoplàstics (poliestirens, polietersulfones, CTBN, etc.), per modificar determinades propietats.

El Grup de Materials Polímers ha desenvolupat nombrosos projectes d'investigació en col·laboració, tant amb altres entitats i instituts d'investigació, com amb empreses.

Destaca el Projecte nanoTHERM (“Tailoring electronic and phononic properties of nanomaterials: towards ideal thermoelectricity”) desenvolupat en el marc del programa CONSOLIDER-Enginy 2010, en el qual participa el Grup de Materials Polímers juntament amb el Grup de Espectroscopía de Solguts de la Universitat de València i altres 8 Universitats i Instituts d'Investigació espanyols. El projecte pretén avançar en la comprensió de la física fonamental subjacent en la termoelectricidad, per a la producció de la propera generació de dispositius i materials termoelèctrics.

Els resultats de la seva activitat investigadora han donat com resultat la publicació de nombrosos articles científics en revistes internacionals de la seva àrea de coneixement com Journal of Applied Polymer Science, Journal of Polymer Science, Materials Science & Engineering, Composite Interfícies o Polymers & Polymer Composites, entre unes altres. Així mateix, el grup difon els seus resultats a través de xarxes i associacions científiques, destacant la seva participació en la Reial Societat Espanyola de Química i en el Grup Especialitzat de Polímers de les Reals Societats Espanyoles de Física i Química.

A més de la seva activitat investigadora habitual, el grup col·labora activament amb empreses del sector químic en la síntesi i caracterització de polímers, destacant els seus treballs amb poliuretans.

En l'àmbit de la formació postgrau i especialitzada, els investigadors del Grup de Materials Polímers també realitzen un important esforç de difusió i transmissió del coneixement mitjançant la seva participació en diverses activitats formatives, com el “Diploma de Tècniques de Caracterització de Nano-Materials” organitzat per ADEIT Universitat de València, o el “Títol Interuniversitari de Ciència i Tecnologia de Col·loides i Interfases”.

Serveis a empreses i altres entitats

 • Assessorament tècnic, consultoria i serveis
  • Síntesi i caracterització de polímers sota demanda.
  • Disseny de nous materials polímers ajustats a necessitats específiques de les empreses.
  • Estudis de viabilitat per a l'ús de nous polímers en aplicacions concretes.
 • Formació
  • Formació especialitzada sobre materials polímers, síntesis i caracterització.
  • Formació especialitzada sobre caracterització de materials i nanomateriales.
  • Formació especialitzada sobre tecnologia de col·loides i interfases.