Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari de Ciència dels Materials (ICMUV) Logo del portal

Institut de Ciència dels Materials (ICMUV)

L’Institut de Ciència dels Materials (ICMUV), creat per decret de la Generalitat Valenciana 36/1995, de data 7 de març de 1995 (DOGV núm. 2469), va tenir l’origen en la iniciativa d’un conjunt d’unitats de recerca de les facultats de Química i de Física de la nostra Universitat, atesa la necessitat d’establir una vinculació interactiva sinèrgica de les seues competències adreçada cap a la química i la física aplicades, amb la intenció d’oferir el seu esforç a la resolució de problemes pràctics de l’entorn empresarial de la Comunitat Valenciana en el camp de la ciència dels materials.

 L’ICMUV ofereix l’expertesa dels seus components com a coneixedors i usuaris competents d’un ampli ventall de tècniques experimentals físiques disponibles a la nostra Universitat, bé en els serveis generals de l’Institut, bé en equipament propi de cada unitat o grup de recerca. D’altra banda, els seus distints grups d’especialistes en camps concrets estan disponibles per abordar projectes de recerca aplicada a diversos nivells (assessorament, col·laboració) amb la indústria.

 A l’ICMUV es desenvolupen a hores d’ara dos projectes del programa CONSOLIDER (MALTA i NANOTHERM), dos projectes del programa PROMETEU (FOPS i NANO2-CSF), tres projectes europeus (NANOLICHT, NANOWIRING, POSITIVE), 13 projectes nacionals i 18 projectes amb empreses.

Entre les línies de recerca de l’ICMUV es destaquen: nanoestructures quàntiques semiconductores i dispositius; nanomaterials per a l’energia; física d’altes pressions; cristalls fotònics; síntesi i caracterització de materials porosos i zeotips; estratègies de síntesis alternatives; tractaments superficials per al marcatge per làser; nanomaterials funcionals; nanomaterials estructurats; catàlisi; polímers híbrids; i patrimoni històric.

En el si de l’ICMUV s’han creat les empreses derivades: CHYLAS (Components Híbrids i Làsers de Fibra Òptica, S.L.), INTENANOMAT (Intelligent Nanomaterials), LASER FOOD i AURORASAT (Software, Consulting & Testing).

 Àrees d'especializació:

  • Ciència i tecnologia de polímers
  • Nous productes (química fina)
  • Materials ceràmics
  • Tractament de superfícies