Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals Logo del portal

Serveis que ofereix LabCrim

Els serveis que  ‘LabCrim’ posa a la disposició dels seus clients són els següents:

 1.  Informes d'Identitat. Dactiloscopia, fisonòmics i necroidentificación
 2.  Incendis, deflagaciones i altres tipus de sinistres
 3.  Falsedats documentals
 4.  Balística i traces instrumentals
 5.  Informes pericials. Criminològics, psicológics i psiquiàtrics
 6.  Tecnologia de la imatge
 7.  Sistemes d'informació geogràfica
 8.  Informàtica forense
 9.  Consultoria jurídica
10. Seguretat integral


INFORMES D'IDENTITAT. DACTILOSCOPIA, FISONÒMICS I NECROIDENTIFICACIÓN

Confecció d'informes per a verificació de la identitat mitjançant estudis dactiloscòpics, lofoscòpics, fisonòmics i antropomètrics.

Les impressions que deixen les gemmes dels dits, els palmells de les mans i les plantes dels peus, en superfícies idònies continua sent el sistema d'identificació personal més vàlid que ens permet determinar qui ha pogut manipular un determinat objecte o document, servint aquests resultats per a donar suport no sols en matèria penal, sinó també en altres tipus de jurisdiccions.  Com a exemple la signatura d'un document mitjançant l'estampat d'una empremta dactilar atribuïda.

Els moderns sistemes de captació d'imatges registren en moltes ocasions fets delictius que podrien ser usats com a mitjà de prova. Per a això anem més enllà d'un simple reconeixement que hem de diferenciar d'un acte d'identificació. 

La facilitat per a viatjar al voltant del món fa que, per desgràcia, contínuament ens arriben notícies sobre morts o desapareguts en països llunyans d'en els quals siga necessari representar a les famílies en aqueixos moments difícils en què han d'enfrontar-se a la identificació dels seus sers estimats.

 

INCENDIS, DEFLAGRACIONS I ALTRES TIPUS DE SINISTRES

El foc causa un elevat nombre de pèrdues humanes i quantiosos perjudicis econòmics. Determinar les causes i l'origen de l'incendi és fonamental per a previndre que en un futur tornen a succeir.

No sempre l'accidentalitat és l'inici del foc, també és necessari evitar el frau i demostrar l'existència d'intencionalitat com a desencadenant del succés.

L'ésser humà no sempre presta l'atenció deguda quan realitza determinades accions, o bé no està preparat per a realitzar-les o no compta amb els mitjans adequats. És per això que contínuament s'estan produint accidents de tota mena que és necessari investigar per a, com ja s'ha dit, evitar que tornen a succeir.

 

FALSEDATS DOCUMENTALS

En aquesta secció es duran a terme anàlisi de tota mena documents per a determinar la seua autenticitat o les possibles manipulacions o falsedats. Documents públics i privats, estudi de signatures i manuscrits. Estudi d'anònims en coordinació amb la cerca i troballa de vestigis lofoscòpics.

Sense oblidar el suport a la defensa dels interessos comercials de determinades marques mitjançant l'emissió d'informes sobre falsificacions de marques i segells de tota mena de productes. 
 

BALÍSTICA I TRACES INSTRUMENTALS 

Les armes, les eines, el calçat, els pneumàtics i qualsevol altre utensili poden transferir o deixar senyals en altres objectes o superfícies més blans, reproduint les micro lesiones que presenten pel propi ús i que han anat apareixent al llarg del temps.

Aquestes micro lesions transferides per l'arma de foc a la bala que dispara o a la baina que expulsa, la sola de la sabatilla a la petjada de trepitjada, o l'encunyadora a la matrícula falsificada, permeten relacionar el vestigi dubitado amb l'element que l'ha produït, sense marge d'error, arribant a la individualització.

Els efectes en el blanc que produeixen les armes de foc ens ajudaran a reconstruir els fets, a vegades qüestionats pels interessos de part, sempre que aqueixos efectes siguen ben interpretats.

 

INFORMES PERICIALS. CRIMINOLÒGICS, PSICOLÒGICS I PSIQUIÀTRICS

Assessorament i/o elaboració d'informes psicològics, psiquiàtrics,  criminològics en context policial o judicial sobre: valoració d'imputats i  víctimes, valoració de lesions i seqüeles en víctimes, valoració de el  testimoniatge en xiquets i adults, valoració de perillositat/risc reincidència en  imputats/investigats, Mediació familiar, Tractaments específics relacionats  tipologia delictiva, violència, drogodependència, etc..., Valoració de  eficàcia de les intervencions
 

TECNOLOGIA DE LA IMATGE

L'ús generalitzat de la imatge aconsegueix totes les escletxes socials i es fa imprescindible en la criminalística, bé com a mitjà de prova en la identificació personal de participes en esdeveniments socials o accions delictives que es registren per diferents sistemes, bé com a part dels informes que ajuden a transmetre de manera clara, aspectes dels quals podrien resultar de difícil redacció escrita.

La imatge digital, fixa o en moviment, és una eina poderosa per al perit, si bé el seu ús ha d'envoltar-se de les de mesures de seguretat necessàries per a evitar la seua modificació o, en el seu cas la detecció de l'eventual alteració o falsificació.

Al mateix temps la imatge és llit de delictes, com la pederàstia, pornografia infantil,  amenaces, coaccions, descobriment i revelació de secrets, falsedats etc. etc. que requereixen d'un estudi minuciós del sistema.

 

SISTEMES D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Anàlisi geogràfic d'infraccions delictives, accidents i incidents  que afecten la seguretat; anàlisi de patrons delictius; estudi espacial i  de factors ambientals per a la investigació de successos i elaboració de  plans de  seguretat.

 

INFORMÀTICA FORENSE

Una societat informatitzada i global requereix de controls tecnològics per a la seguretat jurídica tant del trànsit telemàtic, hui d'ús massiu en correus electrònics i xarxes socials, com de la informació continguda en els diversos elements de maquinari (ordinadors, telèfons,  tauletes, targetes i llapis de memòria i qualsevol altre sistema que puga arribar.

Però és que a més la gestió administrativa, bancària, mèdica o comercial es preveuen aplicacions que poden ser atacades i necessiten cada vegada mes unes mesures de seguretat que impedisquen o dificulten aqueixos atacs. Accions delictives que poden atemptar contra la gestió (virus o malware), accions delictives comunes dutes a terme amb recursos informàtics, pirateria, estafes, pornografia, amenaces, violència de gènere, espionatge i un gran nombre de situacions que requereixen ser investigades amb la informàtica mes avançada, imprescindible en la creixent tecnificació social. 

 

CONSULTORÍA JURÍDICA

Assessorament en processos de reformes legislatives, política criminal, seguretat i intel·ligència

Preparació d'informes jurídics: estratègies processals, qualificació i recursos.

 

SEGURITAT INTEGRAL

Informes i consultoria en seguretat integral en edificis, anàlisis de riscos, estudie, anàlisis i planificació de sistemes de seguretat, de protecció i vigilància.