Universitat de ValènciaUniversitat Politècnica de ValènciaInteruniversitari d'Investigació de Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològic Logo del portal

Defensa de la tesi doctoral de Luis Pla

  • 31 de març de 2021
Image de la noticia

L'acte de defensa de la Tesi Doctoral de Luis Pla Blasco, titulada "New nanostructured supports with signal amplification features for the detection of molecules and biomolecules of interest", tindrà lloc per sistema de comunicación síncrona, el 15 d’abril a les 10:00 hores. La tesi ha estat dirigida pels doctors Ramón Martínez Mañez i Félix Sancenón Galarza.

L'enllaç és el següent:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a031b895a27634c7cae4a147fc1efe104%40thread.tacv2/1617091778992?context=%7b%22Tid%22%3a%22be4655df-ac73-401f-a7ae-198c3b72d0c6%22%2c%22Oid%22%3a%22c0f388d6-c9d2-4948-8418-7ec241533ef8%22%7d