Universitat de ValènciaUniversitat Politècnica de ValènciaInteruniversitari d'Investigació de Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològic Logo del portal

Sensors biològics

 • Desenvolupament de biosensors i immunosensors
 • Posada a punt d’assajos immunoquímics
 • Desenvolupament de metodologies de matrius d’ADN en suports interactius tipus CD

Sensors i sondes moleculars de tipus òptic

 • Sensors i sondes moleculars per al reconeixement cromofluorogènic d’anions, cations i espècies neutres d’interès
 • Nous materials sensors (una aproximació nanosupramoleclar al desenvolupament de sensors)

Sensors electroquímics

 • Elèctrodes de membrana
 • Desenvolupament d’instrumentació analítica aplicada al control del medi ambient
 • Llengües i nassos electrònics

Estudis de bioactivitat

 • Activitat antiinflamatòria
 • Estudis in vitro d’interaccions xenobiòtic-biomacromolècula
 • Caracterització d’altres tipus d’activitat farmacèutica

Estudis d’alliberament i retenció controlada

 • Desenvolupament de dispositius nanomètrics
 • Estudis d’interacció cel·lular i perfils farmacocinètiques

Energies renovables i eficiència energètica

 • Disseny de convertidors aplicats a energia renovables i eficiència energètica.
 • Cursos de formació en línia sobre motors elèctrics (sistemes monitors locals) remots, energies renovables i eficiència energètica.

Preformulació i avaluació de medicaments

 • Estudis d'avaluació farmacocinètics
 • Estudis de preformulació de formes farmacèutiques
 • Estudis de penetració transdèrmica

Altres línies d'investigació

 • Qualitat i metrologia en laboratoris
 • R+D en mètodes (bio)analítics
 • Anàlisi de mostres mediambientals
 • Anàlisi de molècules bioactives
 • Biointeracció molecular i computacional
 • Ceràmica i Fosa: creació i investigació