Universitat de ValènciaUniversitat Politècnica de ValènciaInteruniversitari d'Investigació de Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològic Logo del portal

EQUIP ESTUDIS D'ALLIBERAMENT I RETENCIÓ CONTROLADA

Investigador principal: Ana Mª Costero Nieto (Catedràtica d'Universitat)

Universitat de València. Ana.Costero@uv.es

Cognoms i nom Càrrec Contacte
Parra Álvarez, Margarita Catedràtica d'Universitat Margarita.Parra@uv.es
Gil Grau, Salvador Catedràtic d'Universitat Salvador.Gil@uv.es
Gaviña Costero, Pablo Catedràtic d'Universitat Pablo.Gavina@uv.es
Ochando Gómez, Luis Catedràtic d'Universitat Luis.E.Ochando@uv.es

Martinez Bisbal, Mª Carmen

Ajudant Doctor

Carmen.Martinez-Bisbal@uv.es

Arroyo Máñez, Pau Ajudant Doctor Pau.Arroyo@uv.es
Saéz Cases, José Antonio Ajudant Doctor Jose.A.Saez@uv.es
Rodríguez Nuévalos, Silvia Doctoranda. FPU Silronue@alumni.uv.es
Barros Nogueira, Mariana Doctoranda. Programa Santiago Grisolía mariana.barros@uv.es
Hernández Contreras, Jordi Doctorand. Programa PROMETEU jordi.hernandez@uv.es
Pardo Navarro, Mª Jesús Tècnic suport d'investigació. Pla d'ocupació juvenil maria.j.pardo@uv.es

EQUIP ESTUDIS DE BIOACTIVITAT

Investigador principal: Maria Jose Alcaraz Tormo (Catedràtica d'Universitat)

Universitat de València. Maria.J.Alcaraz@uv.es

Cognoms i nom Càrrec Contacte
Ferrándiz Manglano, Mª Luisa Catedràtica d'Universitat Luisa.Ferrandiz@uv.es
Payá Peris, Miguel Catedràtic d'Universitat Miguel.Paya@uv.es
Montesinos Mezquita, Mª Carmen Titular d'Universitat M.Carmen.Montesinos@uv.es
Terencio Silvestre, Mª Carmen Titular d'Universitat Carmen.Terencio@uv.es
Compañ Bertomeu, Álvaro Doctorand (PIF) alcomber@alumni.uv.es
Guillén Salazar, Mª Isabel Investigadora convidada Isabel.Guillen@uv.es

EQUIP PREFORMULACIÓ I AVALUACIÓ DE MEDICAMENTS

 

Investigador principal: Matilde Merino Sanjuan (Catedràtica d'Universitat)

Universitat de València. matilde.merino@uv.es

Cognoms i nom Càrrec Contacte
Merino Sanjuan, Virginia Catedràtica d'Universitat Virginia.Merino@uv.es
Diez Sales, Octavio Titular d'Universitat Octavio.Diez@uv.es
Nacher Alonso, Amparo Titular d'Universitat Amparo.Nacher@uv.es
Mangas Sanjuán, Víctor Contractat Doctor Victor.Mangas@uv.es  
Reig López, Javier Doctorand (PIF) jareiglo@alumni.uv.es
Rodríguez Fernández, Karin Doctoranda (PIF) Karine.Rodriguez@uv.es
Máñez Asensi, Andreu Doctorand (PIF) anma5@alumni.uv.es

EQUIP ALTRES LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

Investigador principal: Salvador Sagrado Vives (Catedràtic d'Universitat)

Universitat de València. Salvador.Sagrado@uv.es

 

 

EQUIP D'ESTUDIS DE RECONEIXEMENT MOLECULAR I SOSTENIBILITAT

Investigador principal: José Vicente Ros (Profesor Titular)

Universitat de València. J.Vicente.Ros@uv.es

Cognoms i nom Càrrec Contacte
Garrido Blay, M.Dolores Doctoranda (PIF) Maria.D.Garrido@uv.es
Montes Navarro, Lara PIT - Técnic Sup. Garantia Juvenil      Lara.Montes@uv.es
Rodríguez Carrillo, Cristina Doctoranda (PIF) Cristina.Rodriguez-Carrillo@uv.es
Sánchez Artero, Sheila Doctoranda (PIF) Sheila.Sanchez@uv.es

PERSONAL ADMINISTRATIU, DE GESTIÓ I SERVEIS

Àrea d'administració econòmica i gestió

Cognoms i nom Càrrec Contacte

Coperias Aguilar, Esther

Administratiu

Esther.coperias@uv.es

Ferriol Gabarda, Carmen

Tècnic Superior de suport a l' Investigació. Gestió de I+D+I

carmen.ferriol@uv.es

Àrea de serveis

Cognoms i nom Càrrec Contacte
Martin Ramirez, Amparo Oficial de laboratori

amparo.martin@uv.es