Logo de la Universitat de València Logo Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva Logo del portal

Des del 1986 desenvolupem a la Universitat de València investigacions sobre:

  • Líquens: biodiversitat i biogeografia. Biologia de la conservació
  • Fotobionts de líquens: fisiologia, genòmica i proteòmica de Trebouxia sp. pl.
  • Ecofisiologia: líquens, arbres i cultius agrícoles
  • Bioindicació de contaminació atmosfèrica i de condicions ambientals. Líquens. Arbres. Micorizes i cultius agrícoles
  • Suro i bioindicació de la seua qualitat: creixement radial i densitat. Caracterització. Líquens i tipus d’arbres.

Inclou aspectes de investigació bàsica i aplicada, orientada cap a l’estudi genòmic, proteòmic , ultraestructural i funcional de processos fotosintètics i ecofisiològics, en el context de les respostes de vegetals a diferents tipus d’estrès ambiental i/o de relacions filogenètiques. Els aspectes de bioindicació es realitzen en condicions de camp (xarxes de biomonitoratge) i de condicions controlades en laboratori.

El grup de Biodiversitat vegetal i Ecofisiologia desenvolupa aquesta investigació i manté estreta col·laboració científica amb: Jardí Botànic, Lab. Anatomia: Reig-Armiñana J; el grup de Fisiologia Vegetal “Respostes de les plantes a condicions d’estrès” UAH: Camp EM. Del, Casano LM, Esteban Carrasco A, Guéra A, Zapata JM; UPV -Ecosistemes agroforestals, García-Breijo F; URJC-Conservació i Biodiversitat: M Catalá; Missouri University-USDA: Plant Genetics Research Unit, M Oliver, USA; UNAM Institut de Biologia, Herrera-Campos DT., Mèxic. A més manté estreta col·laboració científica amb altres investigadors europeus i americans.

Els nostres objectius són:

  • Desenvolupar una investigació bàsica en fitodiversitat (morfològica i genètica) i ecofisiologia de qualitat assimilable a les revistes d’alt rang de les nostres especialitats en què publiquem.
  • Investigar els aspectes funcionals i genòmics més rellevants de les algues liquenitzades, Trebouxia sp. pl., i en els seus cultius axènics així com les adaptacions a diferents tipus d’estrès ambiental i els mecanismes de simbiosis.
  • Subministrar evidències científiques sòlides per a gestors i administradors en la biomonitoratge d’àrees contaminades, respostes de cultius agrícoles, caracterització amb finalitats industrials de materials vegetals o la conservació i gestió d’espais naturals.
  • Col·laborar amb entitats públiques i privades en el maneig i ús sostenible dels recursos vegetals.