Logo de la Universitat de València Logo Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva Logo del portal

Molts fenòmens ecològics són intrínsecament complexos ja que es deuen a processos no-lineals, s’estructuren jeràrquicament en diversos nivells, i tenen manifestacions a distintes escales espacials i temporals. Per açò resulta apropiat utilitzar una aproximació integrativa front a les qüestions que es susciten de l’estudi dels sistemes ecològics. Aquesta aproximació abraça des de la taxonomia i el reconeixement de la biodiversitat fins la resposta en el funcionament dels ecosistemes front als canvis globals.

El nostre interès és entendre com s’organitza la biodiversitat i com aquesta organització pot vores pertorbada, i el nostre enfocament és doble: en primer lloc estudiem de quina manera un conjunt d’espècies s’agrupen o s’acoblen per donar les comunitats que observem. I en segon lloc, analitzem la funció de les diferents poblacions i comunitats en el funcionament dels ecosistemes. Per a tot açò hem triat els ecosistemes aquàtics com a àmbit d’estudi i des de la teoria de l’ecologia de comunitats s’estudia el comportament del plàncton i el bentos. Però a més a més, utilitzem les comunitats planctònica i bentònica com a models apropiats per a la recerca de respostes sobre problemes crucials de l’ecologia de comunitats i sistemes.

Espais naturals en els que treballem actualment:

  • Parc Nacional Las Tablas de Daimiel (Ciudad Real)
  • Parc Natural Las Lagunas de Ruidera (Ciudad Real, Albacete)
  • Embasaments de l’àmbit d’actuació de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
  • Llacunes manxegues de l’àmbit d’actuació de la Confederació Hidrogràfica del Guadiana.
  • Parc Natural de L’Albufera de València (Albufera, Mallades i El Tancat de la Pipa)