Logo de la Universitat de València Logo Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva Logo del portal

L'objecte de la paleontologia és l'estudi de la dimensió històrica de la vida sobre la Terra. Això implica dues facetes plenament relacionades amb l'activitat de l'Institut: la biodiversitat a través del temps, amb la seva dinàmica, i tot el referent a les pautes i ritmes evolutius. Tots dos aspectes són molt interdependents. La biota ha anat canviant en el temps, tant internament, com a resultat dels processos evolutius que modifiquen les relacions entre les espècies en introduir altres noves, com pel que fa a la modificació de l'ambient físic, més d'una vegada produïda per la pròpia dinàmica biològica, però també per la pròpia activitat interna de la Terra o per canvis d'ordre astronòmic. Per tant, i en relació amb tot això, estem interessats en els aspectes paleoecológics i paleobiogeográfics. La necessitat d'una lectura correcta de les dades del registro fòssil fa que ens interessem per la seva formació i la seva dinàmica; és a dir, tot el relacionat amb el camp de la tafonomía. Mentre que la vida té continuïtat fins a l'actualitat, les nostres investigacions també abasten els éssers vius del present. La Paleontologia Estratigràfica investiga la posició que ocupen els fòssils en el temps geològic i permet ordenar les diferents unitats litològiques en funció del seu registre fòssil (Bioestratigrafía).