Logo de la Universitat de València Logo Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva Logo del portal

La Unitat de Zoologia Marina pot proveir una àmplia gamma de serveis de assessorament, avaluació de riscos i control de qualitat, tant a entitats privades com a públiques, en les àrees biologia de la conservació marina, àrees protegides, detecció de paràsits és espècies de consum humà, traçament de captures pesqueres basada en l’anàlisi parasitològic i control de paràsits en aqüicultura.