Logo de la Universitat de València Logo Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva Logo del portal

El ICBiBE disposa d’un parc mòbil integrat per tres vehicles, dos d’ells amb mobilitat tot terreny i un tercer amb capacitat de càrrega. L’objectiu del parc mòbil es donar suport al treball de camp d’investigació. L’ús docent està estrictament restringit a activitats vinculades a l’ICBiBE. El parc mòbil permet que es minimitze la despesaassociada als desplaçaments al camp i que no es depengui dels vehicles particulars per a la realització del treball de camp.

Descargar