Logo de la Universitat de València Logo Institut Interuniversitari López Piñero Logo del portal

Seminari "Recerca en acció": José Ramón Bertomeu: "Tòxics invisibles: Química, Agricultura i Salut Pública (1940-1990)".

  • 23 de desembre de 2022
José Ramón Bertomeu Sánchez

Organitza: Carmel Ferragud (IILP-UV)

Dilluns 16 gener  a les 12h. Saló d’actes. Palau Cerveró

Seminari "Recerca en acció": José Ramón Bertomeu: "Tòxics invisibles: Química, Agricultura i Salut Pública (1940-1990)".

Enllaç ZOOM: https://uv-es.zoom.us/j/99181120901

 

El projecte en marxa : “Tòxics invisibles: Química, Agricultura i Salut Pública (1940-1990)”  està dedicat a les pràctiques d’invisibilització dels riscos tòxics a l'Espanya del segle XX dins de diferents contextos: agricultura, salut pública, mineria del plom i indústria farmacèutica. Es tracta d’un subprojecte coordinat amb altre desenvolupat a l’UAB amb el títol “Sabers invisibles: Les polítiques de censura i popularització científica (1940-1990)” i formen així el projecte coordinat “Agnotology: Invisible Science in 20th Century Spain” (PID2019-106743GB-C21/22), finançat pel Ministerio de Ciencia, Inovación y Universidades per al període 2020-2024. El suprojecte “Tòxics Invisibles” estudia els productes tòxics com a entitats materials i polítiques, caracteritzats per diferents graus d'irreversibilitat, invisibilitat i persistència, ingredients socialment construïts amb les potencialitats de la seua materialitat flexible i canviant. Amb els seus efectes sense control i el seu comportament impredictible, els tòxics impliquen una distribució desigual de costos i beneficis. Si bé la seva producció i comercialització impliquen grans beneficis per als contaminadors, els seus costos humans i ambientals solen transformar-se en externalitats que recauen en deutes per als estats o càrrega tòxica per a grups subalterns. El projecte treballa amb la recent historiografia respecte als productes tòxics estan incrustats en conflictes socials marcats per fortes asimetries pel que fa a recursos epistèmiques, poder polític, recursos econòmics i accés als mitjans de comunicació. Els treballs estan articulats al voltant pràctiques d’invisibilització de riscos, l’agnotologia i la ciència per fer (“undone science”) en diferents contextos: agricultura (plaguicides), salut pública (fumigacions), mineria (mines de plom) i farmàcia (sulfones). Aquestes línies entrecreuades de recerca inclouen l’anàlisi dels productors de riscos tòxics (indústria de plaguicides, companyies mineres, empreses farmacèutiques, etc.), l'àmplia gamma de riscos tòxics (exposicions a llarg termini, enverinament agut, addició a medicaments, danys al medi ambient, etc.), les diferents veus expertes i autoritzades (enginyers agrònoms, personal sanitari, toxicòlegs, químics, etc.), el ventall ampli de víctimes dels riscos tòxics (mèdics, les víctimes (treballadors del camp, comunitats rurals, consumidors d'aliments, miners, pacients, etc.), així com la resposta de les autoritats reguladores i la presa de decisions en el terreny polític. Usant una àmplia gamma de fonts, explorem les interaccions entre construccions discursives, objectes soci-tecnològics, sabers experts, interessos creats, activisme i regulació. Els episodis analitzats són fenòmens sociomaterials complexos, que han de ser explicats mitjançant la mobilització d'una àmplia gamma de qüestions socials, culturals, materials, mèdiques i ambientals, la importància relativa de les quals depèn del cas en qüestió. Es pretén fomentar així més contactes entre les diferents línies de recerca històrica i l'activisme mediambiental per a fer front al perill de la fragmentació i la insignificança. També treballem amb la recuperació de fons documentals relacionats amb el moviment ecologista i la creació d’arxius d’història oral, particularment amb la recuperació de la veu de les víctimes. 

 

L'equip de recerca està format per Josep Esplugues (UAB), Ignacio Suay, Ximo Guillem,  Antonio García Belmar (UA), Rafaela Domínguez, Silvia Pérez, Sofiya Kamalova  i José Ramón Bertomeu, coordinador del projecte. També han col·laborat un ventall d’estudiants de grau i postgrau amb TFM i TFG dedicats a aquests temes, alguns dels quals han estat publicats o en procés de publicació. Esperem poder incorporar noves persones al projecte en marxa, així com establir noves formes de col·laboració entre els diversos grups acadèmics i socials implicats. Agrairem qualsevol proposta i informació en aquest sentit: bertomeu@uv.es.