Logo de la Universitat de València Logo Institut de Robòtica i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions Logo del portal

  • LISITT
Implantació de rutes escolars segures i intel·ligents

L'objecte d'aquest acord és la participació en la implantació d'unes rutes escolars segures i intel·ligents en els col·legis José Romeu de Sagunt i Vilamar de Port de Sagunt.

  Entitat: AUTOS VALDUXENSE, S.L. Inici: 21/12/2021 Finalització: 13/01/2022  

 

Desenvolupament d'un aplicació

L'objecte d'aquest acord és el desenvolupament d'un aplicació de gamificació per a la promoció de la mobilitat sostenible.

  Entitat: Parc Científic de Paterna Inici: 10/12/2021 Finalització: 10/06/2022  

 

Assessoria en matèria de PPDD i privacitat

L'objecte d'aquest acord és l'assessorament en matèria de PPDD i privacitat per al projecte europeu unCoVer.

  Entitat: Institute of Tropical Medicine Antwerp Inici: 01/12/2021 Finalització: 31/03/2022  

 

Assesorament tècnic

L'objecte d'aquest acord és l'assessorament tècnic en l'àrea de la privacitat i protecció de dades en el marc del projecte europeu CRANE.

  Programa: Region Vasterbotten Inici: 29/11/2021 Finalització: 29/03/2022  

 

Assesorament tècnic

L'objecte d'aquest acord és l'assessorament tècnic per a la preparació de la documentació i informació necessària per a la participació de l'empresa en el projecte europeu MATIS.

  Entitat: AUSOL Inici: 26/11/2021 Finalització:    

 

IA per a diagnòstic i tractament de malalties amb prevalença en envelliment

L'objecte d'aquest acord és el desenvolupament del projecte Intel·ligència Artificial per al diagnòstic i tractament primerenc de malalties amb gran prevalença en envelliment.

  Programa: RETOS-MINECO Inici: 2021 Finalització: 2024  

 

Assessoria ètica del projecte CyberKit4SME

L'objecte d'aquest acord és l'assessorament ètic en matèria de protecció de dades del projecte europeu CyberKit4SME, Democratizing a Cyber Security Toolkit for SMEs and MEs.

  Entitat: Inetum Inici: 01/11/2021 Finalització: 31/10/2023  

 

Disseny kit per a ciutadans

L'objecte d'aquest acord és el disseny d'un kit per a ciutadans.

  Entitat: Ajuntament d'Alcoi Inici: 04/10/2021 Finalització: 10/12/2021  

 

Ampliació i posada en producció de sistema de gestió de liquidacions

L'objecte d'aquest acord és la realització per part del LISITT de l'ampliació i posada en producció de sistema de gestió de liquidacions del CND.

  Entitat: Centre Nacional de Dosimetria Inici: 29/10/2021 Finalització: 22/12/2021  

 

Intel·ligència artificial i semàntica de dades per a l'observació de la Terra

L'objecte d'aquest acord és la realització per part del LISITT de la intel·ligència artificial i semàntica de dades per a l'observació de la Terra per a l'establiment de la València Anchor Station com supersite del programa CEOS LPV.

  Programa: RETOS-MINECO Inici: 2021 Finalització:    

 

Contracte d'assessorament tècnic per a l'apropiació i implementació de l'estàndard DATEX II per al projecte SINITT de Colòmbia

L'objecte d'aquest acord és l'assessorament tècnic per a l'apropiació i implementació de l'estàndard DATEX II per al projecte SINITT de Colòmbia.

  Entitat: SKG Tecnologia Inici: 08/10/2021 Finalització: 31/12/2021  

 

Servei d'assessoria tècnica

L'objecte d'aquest acord és l'assessoria tècnica per al compliment del Reglament General de Protecció de Dades.

  Entitat: Universitat de Salamanca Inici: 05/10/2021 Finalització: 31/12/2021  

 

Servei de manteniment evolutiu

L'objecte d'aquest acord és el manteniment evolutiu dels sistemes administrats per l'Àrea de Telemàtica per a la Mobilitat de la Subdirecció General de Gestió de la Mobilitat i Tecnologia de la DGT.

  Entitat: Direcció General de Trànsit Inici: 01/10/2021 Finalització: 30/09/2025  

 

Evolució i manteniment del sistema CANOA

L'objecte d'aquest acord és l'evolució i manteniment del sistema CANOA per a la Universitat de València.

  Entitat: Universitat de València Inici: 01/10/2021 Finalització: 30/09/2022  

 

Suport tècnic del DWH corporatiu de la UVEG

L'objecte d'aquest acord és el suport tècnic del DWH corporatiu de la UVEG per al curs 2021-22 del Servei d'Informàtica de la Universitat de València.

  Entitat: Universitat de València Inici: 01/09/2021 Finalització: 31/12/2021  

 

Actualització i manteniment del sistema DATEX2

L'objecte d'aquest acord és la actualització i manteniment del sistema DATEX2 per al Servei Català de Tránsit.

  Entitat: Servei Català de Trànsit Inici: 22/07/2021 Finalització: 01/12/2021  

 

Desenvolupament d'un sistema web

L'objecte d'aquest acord és el desenvolupament d'un sistema web per a la gestió de convenis internacionals.

  Entitat: Vicerectorat d'Investigació i Cooperació de la UV (Relacions internacionals) Inici: 03/06/2021 Finalització: 13/07/2021  

 

Serveis de consultoria en el projecte ROSIA

L'objecte d'aquest acord és la realització per part del LISITT dels serveis de consultoria per a proporcionar els documents requerits pel projecte, en concret, el denominat pla de protecció de dades i el document de gestió ètica i reclutament de pacients a l'Institut Aragonés de Ciències de la Salut.

  Entitat: Institut Aragonés de Ciències de la Salut Inici: 01/06/2021 Finalització: 31/08/2021  

 

Assessor ètic

L'objecte d'aquest acord és la realització d'assessorament ètic per al projecte EUHUBS4DATA.

  Entitat: Institut Tecnològic d'Informàtica Inici: 27/05/2021 Finalització: 30/10/2023  

 

Servei pel disseny i la implementació d'un sistema de reutilització de dades de salut

L'objecte d'aquest acord és la realització per part del LISITT del servei pel disseny i la implementació d'un sistema de reutilització de dades de salut procedent dels tractaments titularitat del Departament de Salut i de les entitats que conformen el SISCAT.

  Entitat: Fundació TIC Salut Social. Departament Salut de la Generalitat de Catalunya Inici: 18/05/2021 Finalització: 18/12/2021  

 

Assistència tècnica a la direcció de trànsit

L'objecte d'aquest acord és la assistència tècnica a la direcció de trànsit en projecte europeu EUEIP.

  Entitat: Govern Basc Inici: 13/05/2021 Finalització: 31/12/2021  

 

Coordinació de projectes europeus

L'objecte d'aquest acord és la coordinació dels projectes europeus MedTIS2, MedTIS3 i EIP.

  Entitat: Servei Català de Trànsit Inici: 22/03/2021 Finalització: 16/12/2021  

 

Serveis integrats d'enginyeria

L'objecte d'aquest acord és la realització per part del LISITT dels serveis integrats d'enginyeria per a exercir d'organisme d'inspecció de túnels de la xarxa de carreteres de Bizkaia segons el decret foral 135/2006, de seguretat de túnels.

  Entitat: Fundación Tecnalia, Sener Ingeniería, Ipar Tekia i Manuel Gastón Inici: 20/03/2021 Finalització: 19/03/2022  

 

Servei de consultoria

L'objecte d'aquest acord és la realització per part del LISITT de el servei de consultoria per a la implantació del RGPD i l'acompliment de funcions de DPD.

  Entitat: Universitat de Burgos Inici: 15/03/2021 Finalització: 14/03/2022  

 

Assessorament tècnic a la direcció d'obra

L'objecte d'aquest acord és l'assessorament tècnic a la direcció d'obra dels sistemes de PCI i ventilació de la remodelació del túnel de Malmasín.

  Entitat: Dair Ingenieros, S.L. Inici: 15/03/2021 Finalització: 22/07/2021  

 

Estudi, quadres de comandaments i integració

L'objecte d'aquest acord és la realització per part del LISITT de el estudi, quadres de comandaments i integració per al projecte Rutes Escolars Segures i intel·ligents.

  Entitat: Ajuntament de Llíria Inici: 09/03/2021 Finalització: 09/04/2021  

 

WELLBASED – Improving health, wellbeing and equality by evidenced-based urban policies for tackling energy poverty

L'objecte d'aquest acord és la realització per part del LISITT del projecte WELLBASED – Improving health, wellbeing and equality by evidenced-based urban policies for tackling energy poverty.

  Programa: Unió Europea H2020 Inici: 01/03/2021 Finalització: 28/02/2025  

 

Estudi i quadres de comandament

L'objecte d'aquest acord és la realització per part del LISITT del estudi i quadres de comandament per al projecte de rutes escolars segures i intel·ligents.

  Entitat: Ajuntament de Xiva Inici: 01/03/2021 Finalització: 01/04/2021  

 

Smart City 2020. Quadre de comandaments i integració amb sentilo

L'objecte d'aquest acord és la realització per part del LISITT del quadre de comandaments i integració amb sentilo per a la plataforma de monitoratge i gestió energètica del poliesportiu d'Ademuz.

  Entitat: Ajuntament d'Ademuz Inici: 23/02/2021 Finalització: 16/03/2021  

 

Servei consistent la realització i actualització del Pla de Protecció de Dades del Projecte HERCULES

L'objecte d'aquest acord és la realització per part del LISITT del servei consistent en la realització i actualització del Pla de Protecció de Dades del Projecte HERCULES‐Semàntica de Dades d'Investigació d'Universitats.

  Entitat: Universitat de Múrcia Inici: 19/02/2021 Finalització: 15/03/2022  

 

Especificació funcional i anàlisi de requisits

L'objecte d'aquest acord és l'especificació funcional i anàlisi de requisits del projecte d'investigació CREHIDA.

  Entitat: Centre Nacional de Dosimetria Inici: 25/01/2021 Finalització: 13/01/2022  

 

Desenvolupament d'evolutius del sistema EUDATOX

L'objecte d'aquest acord és la realització per part del LISITT del desenvolupament d'evolutius del sistema EUDATOX.

  Entitat: EUTOX, S.L. Inici: 07/01/2021 Finalització: 30/09/2021  

 

Assessorament i suport tècnic

L'objecte d'aquest acord és la realització per part del LISITT de el assessorament i suport tècnic en l'àrea d'Anàlisi de Riscos en túnels carreters, Aplicacions de solucions Bluetooth –WIFI per a la mobilitat del trànsit, Auditories Informàtiques i de Comunicacions aplicades a sistemes de trànsit, redacció de projectes en els quals s'apliquen noves tecnologies al trànsit i transport.

  Entitat: UTE AHS2020 Inici: 04/01/2021 Finalització: 24/08/2023  

 

Manteniment evolutiu, adaptatiu i correctiu de diversos aplicatius de gestió

L'objecte d'aquest acord és el manteniment evolutiu, adaptatiu i correctiu de diversos aplicatius de gestió de l'AEPD (inspecció, gabinet jurídic i personal).

  Entitat: GESEIN, S.L. Inici: 01/01/2021 Finalització: 31/12/2021  

 

Suport tècnic d'aplicatius

L'objecte d'aquest acord és el suport tècnic d'aplicatius del servei d'informàtica de la UVEG per a l'anualitat 2021.

  Entitat: Universitat de València Inici: 01/01/2021 Finalització: 31/12/2021  

 

Implantació del RGPD i la contractació de la figura del DPD

L'objecte d'aquest acord és la implantació del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i la contractació de la figura del DPD per a la Universitat de Valladolid.

  Entitat: Universitat de Valladolid Inici: 01/01/2021 Finalització: 31/12/2021