Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari d'Investigació de Robòtica i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (IRTIC) Logo del portal

  • LISITT

Enginyeria de Serveis Telemàtics: Aspectes de difusió d'informació a través de diferents mitjans i tecnologies ( WAP, WEB, VOICE etc . ). Sistemes o serveis d'Informació al Viatger.

Activitats relacionades amb aquesta línia de investigació:

Desenvolupament de portals d'informació per a ús de PDA

En aquesta línia es treballa en el desenvolupament d'un portal multilingüe d'informació de trànsit, que pot ser accedit des PDA de tipus Pocket PC.
L'objectiu és fer possible la difusió d'informació de trànsit a través de diferents dispositius mòbils com PDA, permetent un accés multilingüe.

Intercanvi d'informació entre dispositius de bord en camions i dispositius externs

Desenvolupament d'un sistema d'intercanvi d'informació entre camions i dispositius externs per a control de mercaderies mitjançant l'ús d'una infraestructura conceptual basada en ontologies.
L'objectiu és permetre l'anotació en el lloc d'origen o en qualsevol punt intermedi on la càrrega d'un camió pugui patir una modificació o fins i tot on la cabina es separi del seu remolc inicial, de tota la càrrega allotjada a l'interior del vehicle.

Estudi i desenvolupament de serveis WAP per a la difusió d'informació de trànsit i accés a bases de dades.
Aquesta activitat s'ha basat en la creació i millores d'actualització en el Servei Català de Trànsit i la Direcció General de Trànsit respectivament, dels portals WAP per maneig d'informació d'incidències de trànsit.
Les noves solucions desenvolupades a més d'incloure les millores requerides en la interfície, han inclòs l'accés a informació en múltiples idiomes.

Desenvolupament d'aplicacions WEB / WAP per a la integració d'imatges de trànsit.
El projecte consisteix en un estudi de tècniques i la seva possible aplicació per a la transmissió d'imatges de càmeres a telèfons mòbils.
Estudi sobre la transmissió de vídeo (imatges) per mitjà de dispositius sense fil.

Estudi i desenvolupament de serveis de veu per a la difusió d'informació de trànsit i accés a bases de dades.
Desenvolupament d'un servei d'alertes d'incidències de trànsit basat en missatges de veu, correu electrònic i SMS per a les administracions SCT i DGT i estudis de factibilitat d'un portal de veu. 


Desarrollo d'ontologies i desenvolupament d'aplicacions basades en tècniques de la web semàntica i serveis web.

Desenvolupament d'ontologies orientades a dominis específics, de manera que puguen afavorir l'assumpció de marcs comuns i estructures conceptuals de consens, constituint-se com instruments clau de la gestió del coneixement en organitzacions i equips de treball.
Ús d'infraestructura ontolològica per possibilitar l'intercanvi, distribució i recuperació d'informació entre sistemes i entre aquests últims i usuaris.
Desenvolupaments de portals web semàntics accessibles per a qualsevol usuari.

Distribució d'informació mitjançant la publicació de continguts semàntics.


Sistemes de monitorització, control i representació avançada de dades de trànsit.

Aquesta línia de treball es centra en la realització d'estudis sobre sistemes de monitorització de paràmetres de trànsit, basats en diferents tecnologies. Anàlisis comparatives entre sistemes i diferents tecnologies, disseny de nous sensors, desenvolupament de noves aplicacions per a la recopilació d'informació basades en tecnologies de comunicacions mòbils. Modelatge i disseny de bases de dades d'informació de trànsit, estandardització i normalització. Disseny i implementació d'aplicacions per a l'optimització de rutes i temps de viatges. Utilitats per a la representació geogràfica d'informació, sistemes de coordenades TMC i alert-C i desenvolupament d'aplicacions GIS.


 Enginyeria de projectes ITS (Intelligent Transport Systems).

Aquesta línia de treball es centra en l'assistència tècnica a la redacció de projectes i direcció d'obra d'instal·lacions de sistemes ITS en túnels i carreteres. També s'inclouen treballs d'auditoria d'instal·lacions i de sistemes ITS, com ara instal·lacions de vigilància, seguretat i control en túnels, centre de control de trànsit.