Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari d'Investigació de Robòtica i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (IRTIC) Logo del portal

EURINV19 identifica els requisits tècnics del projecte per a implementar les solucions dels participants

  • 23 de desembre de 2020
Image de la noticia

Els membres d'EURINV19 han continuat treballant per a aconseguir l'objectiu d'actualitzar les plataformes de facturació electrònica de 5 proveïdors d'Intercanvi Electrònic de Documents (EDI) perquè complisquen plenament amb les sintaxis requerides (UBL i CII) de l'estàndard europeu de facturació electrònica. Una de les activitats realitzades durant el projecte ha consistit a identificar els requisits tècnics i de context nacional que han de seguir els participants per a la implementació de les diferents solucions.

En aquest sentit, l'actualització de les plataformes en el núvol de facturació electrònica dels proveïdors d’EDI i l'adopció de solucions de facturació electrònica ajustades a l'EN per part dels 4 usuaris finals es troba entre aquests esforços. La Comissió Europea finança aquesta iniciativa a través del programa CEF Telecom.

Una de les activitats desenvolupades ha consistit en la revisió de la directiva de la UE per part de cada membre del consorci d i les decisions adoptades per la Comissió Europea i pel CEN en relació amb l'adopció de l'EN sobre facturació electrònica, especialment les sintaxis aprovades (UBL 2.1 i CII). També ha inclòs la revisió del Reglament elDAS i les transposicions nacionals de la directiva europea.

Dins d'aquesta activitat, la implementació dels aspectes tècnics ha sigut el focus principal, així com les proves de validació i els plans d'implementació. Participen en el projecte Universitat de València, LMT Group, Elcom, SATA, Trinity College, NetEDI, Generix Group France, Crediflow, Qvalia, Transalis, Easy Systems, Tatra Billing, Carrefour i Althea.

El contingut d'aquesta publicació és responsabilitat exclusiva d'IRTIC (UV) i no reflecteix necessàriament l'opinió de la Unió Europea.