Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari d'Investigació de Robòtica i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (IRTIC) Logo del portal

El projecte ASOTVAS completa una nova etapa amb la conclusió del cicle fenològic anual de la vinya

  • 5 de febrer de 2024
Image de la noticia
Imatge cedida per Rafael Giménez, Bodegas Iranzo, Caudete de las Fuentes, 24 de gener de 2024

El projecte «Intel·ligència artificial i semàntica de dades d'observació de la Terra per a l'establiment de la Valencia Anchor Station com supersite del programa CEOS LPV» (ASOTVAS) va completar una etapa en finalitzar el cicle fenològic de la vinya fa pocs mesos. La vegetació tornarà a complir un paper important a l'abril, en desenvolupar-se de nou el cultiu, mentre ASOTVAS continua recaptant dades com els referents a paràmetres biofísics de la vegetació, humitat del sòl, emissivitat, temperatura de la superfície, etc., amb l'objectiu d'enriquir observacions des de satèl·lit usant intel·ligència artificial (IA) i semàntica de dades en relació amb els programes Copernicus i Committee on Earth Observation Satellites – Land Product Validation (CEOS LPV).

La Valencia Anchor Station és una estació meteorològica situada a la comarca de la Plana d'Utiel-Requena representativa d'una zona d'uns 100 quilòmetres quadrats i compta amb diferents sensors capaços de prendre mesures com els fluxos de radiació, humitat del sòl, temperatura i paràmetres biofísics de la vegetació. També disposa d'una estació d’eddy-covariance, capaç de mesurar els fluxos de CO₂ i d'intercanvi de vapor d'aigua entre la superfície i l'atmosfera i un gran nombre de sensors mòbils per a altres treballs de camp relacionats amb mesuraments de clorofil·la i concentració de nitrogen de la vegetació, dron amb cambra multiespectral, entre altres elements.

En aquest emplaçament, ASOTVAS té com a objectiu emprar algorismes d’IA i de semàntica de dades sobre les dades recaptades en la zona, tant mesuraments in situ com des de teledetecció, per a proporcionar tecnologies innovadores que enriquisquen observacions des de satèl·lit disponibles de manera gratuïta i oberta a través del programa Copernicus de la Comissió Europea i de l'Agència Espacial Europea, entre altres.

La iniciativa, així mateix, cerca oferir la instal·lació a la comunitat científica internacional especialitzada en Observació de la Terra com supersite en el marc dels Programes CEOS LPV, ICOS (Integrated Carbon Observation System), etc., en proveir mesures de referència i productes integrats en l'àrea de les variables pròpies de l'estació. Entre els servicis amb els quals persegueix contribuir es troben les classificacions dinàmiques d'usos del sòl i de la cobertura vegetal seguint el cicle fenològic de la vegetació i l'evolució dels índexs de la mateixa i intentar, al final, oferir aquesta informació als agricultors de la comarca.

ASOTVAS disposarà de productes de teledetecció de tots els paràmetres complementaris de les missions Sentinel del programa Copernicus disponibles d'Observació de la Terra que permeten als usuaris comptar amb tota la informació, adequadament preparada, per a activitats de validació i estudis de processos en el marc específic de l'ecosistema mediterrani.

L'acció unificarà la semàntica de dades i la intel·ligència artificial sobre aquesta àrea de control. Les ontologies utilitzades contribuiran a interpretar contextualment les macrodades heterogènies de les mesures recollides en associar els conceptes de dades amb altres classes d'ontologies i, per tant, proporcionar propietats que permeten establir les relacions entre aquests.

Aquestes ontologies ordenen els conceptes de domini en un ordre jeràrquic per a fomentar aquest modelatge de relacions lògiques entre ells. Estructurar així els conceptes proporciona a les ontologies el grau més alt de riquesa semàntica de tots els models comuns per a la representació del coneixement.

Com a conseqüència, la vinculació de conceptes de dades amb classes d'ontologia, també conegut com a mapatge semàntic, ajuda les màquines a interpretar el big data heterogeni per a comprendre el context corresponent, i pot contribuir a detectar anomalies de big data i completar la informació que manca gràcies a la capacitat d'inferir coneixement nou a partir de l'existent.

CEOS LPV és un subgrup que coordina la validació quantitativa dels productes obtinguts per satèl·lit. Se centra en la intercomparació i validació estandarditzada de productes procedents de diferents satèl·lits, algorismes i agències.

Quant al Programa Copernicus, posa a la disposició de la comunitat científica dades globals dels seus sis satèl·lits d'Observació de la Terra (Sentinels), cadascun enfocat en un tema específic, i s'encarrega de buscar informació de la Terra i el seu medi ambient en benefici de la ciutadania. Ofereix servicis d'informació basada en l'Observació de la Terra per satèl·lit i en dades in situ (ground based) a través del projecte GBOV (Ground-based Observations for the Validation of Copernicus Land Products).

A més, admet una àmplia gamma d'aplicacions mediambientals i de seguretat, entre les quals destaca el seguiment del canvi climàtic i del desenvolupament sostenible, el transport i la mobilitat, la planificació regional i local, els riscos naturals, la vigilància marítima, l'agricultura i la salut. Les dades i productes de Copernicus estan disponibles de manera completa, gratuïta i oberta.

Així mateix, ICOS, infraestructura d'investigació de gasos d'efecte d'hivernacle a escala europea, produeix dades normalitzades sobre les concentracions de gasos d'efecte d'hivernacle en l'atmosfera, així com sobre els fluxos de carboni entre l'atmosfera, la terra i els oceans.

Pàgina del projecte