Logo de la Universitat de València Logo Institut de Robòtica i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions Logo del portal

Què són els CEF?

Mecanisme Connectar Europa

 

 

Connecting Europe Facility (CEF) és un instrument clau de finançament de la UE per a promoure el creixement, l'ocupació i la competitivitat a través de la inversió en infraestructura dirigida a nivell europeu. Dona suport al desenvolupament de xarxes transeuropees d'alt rendiment, sostenibles i eficientment interconnectades en els camps del transport, l'energia i els serveis digitals. Les inversions de CEF permeten solucionar les deficiències en energia, transport i la xarxa troncal digital d'Europa.

El CEF beneficia a les persones de tots els Estats membres, fent que els viatges siguen més fàcils i sostenibles, millorant la seguretat energètica d'Europa, al mateix temps que permet un ús més ampli de les energies renovables i facilita la interacció transfronterera entre les administracions públiques, les empreses i els ciutadans.

A més de les subvencions, el CEF ofereix suport financer a projectes a través d'instruments financers innovadors, com a garanties i bons de projectes. Aquests instruments creen una influència significativa en l'ús del pressupost de la UE i actuen com un catalitzador per a atraure més fons del sector privat i altres actors del sector públic.

La primera generació del Mecanisme Connectar Europa (CEF-1) en el seu vessant “Telecom” (2014-2020) va facilitar la interacció transfronterera entre les administracions públiques, les empreses i els ciutadans, mitjançant el desplegament, entre altres coses, d'infraestructures de serveis digitals (DSI).

Amb un pressupost d'aproximadament 1.000 milions d'euros destinat a les xarxes transeuropees en el sector de les telecomunicacions, dels quals 203 milions són ara gestionats per l'Agència Executiva Europea en els àmbits de la Salut i Digital (HaDEA), el programa va secundar dos tipus de serveis digitals:

  • Serveis digitals reutilitzables que poden integrar-se o combinar-se amb altres projectes, i que abasten la identificació electrònica, la signatura electrònica, la facturació electrònica, el lliurament electrònic i la traducció automàtica (building blocks).
  • Infraestructures específiques de serveis digitals que abasten àmbits com la ciberseguretat, la sanitat electrònica, la plataforma europea per a l'ocupació i les competències digitals, el sistema d'interconnexió de registres empresarials, *Europeana, la contractació pública electrònica, l'intercanvi electrònic d'informació de la seguretat social, les dades públiques obertes, el portal europeu de justícia electrònica, una Internet més segura i la resolució de litigis en línia.

La segona generació del vessant Digital (2021-2027) del Mecanisme Connectar Europa (programa CEF-2) té com a objectiu secundar i catalitzar les inversions en infraestructures de connectivitat digital d'interés comú. El programa té un pressupost total de 2.065 milions d'euros, dels quals 1.700 milions són gestionats per HaDEA. Entre les accions que es preveu donar suport en el marc del CEF-2 Digital s'inclou:

  • Desplegament/accés a xarxes de molt alta capacitat, inclosos els sistemes 5G, capaces de proporcionar connectivitat Gigabit en zones on es troben els motors socioeconòmics, com a escoles, universitats, hospitals, centres de transport, administracions públiques, etc;
  • Cobertura ininterrompuda dels sistemes 5G en les principals vies de transport, incloses les xarxes de transport transeuropees;
  • Desplegament de xarxes troncals noves o millora significativa de les existents, inclosos els cables submarins, tant dins dels Estats membres de la UE com entre ells i tercers països;
  • Implementació d'infraestructures de connectivitat digital relacionades amb projectes transfronterers de transport i energia i/o el suport de plataformes digitals operatives directament associades a aquestes infraestructures.

Más informació disponible en: https://hadea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_en