Logo de la Universitat de València Logo Junta electoral Logo del portal

Participació dels estaments

  Personal docent i investigador Estudiants Personal d'administració i serveis
 Elecció Claustre 15.01.86  89,66%  36,05%  92,53%
 Elecció Claustre 14.12.89  71,8%  15,5%  82,7%
 Elecció Claustre 17.12.93  68,55%  17,77%  81,46%
 Elecció Claustre 4.12.97  59,88%  20,7%  71,56%
 Elecció Claustre 29.11.01  63.2%  14.4%  72.4%
 Elecció Rector 26.02.02  70.12%  11.69%  75.82%