Logo de la Universitat de València Logo Junta electoral Logo del portal

Cobriment de vacants al Claustre de PDI, PIF, PAS i estudiantat

  • 13 d’octubre de 2020
Rectorat

La Junta Electoral, reunida el 8 d'octubre de 2020, va convocar eleccions parcials per al cobriment de vacants al Claustre per al dia 19 de novembre de 2020.