Logo de la Universdad de Valencia Logo Junta electoral Logo del portal

Col·legi número 13 de l'estudiantat: Facultat de Ciències Biològiques

Col·legi número 3 del PDI: Facultat Filosofia i Ciències de l'Educació

Col·legi número 5 del PDI: Facultat de Medicina i Odontologia

Col·legi número 8 del PDI: Facultat de Magisteri

Col·legi únic del PIF

Col·legi número 1 del PAS: Campus de Blasco Ibáñez

Col·legi número 3 del PAS: Campus dels Tarongers