Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Magisteri Logo del portal

 

Calendari TFG per al curs 2020-2021

Calendari del TFG per al curs 2020-2021 (aprovat per C.A.T. de la Facultat de Magisteri, 28 de gener de 2021)

El termini per a enviar a practicumagisteri@uv.es les acreditacions escanejades dels requisits lingüístics llengua estrangera B1, valencià C1 i castellà C1 (aquests dos últims en cas que foren necessaris) finalitza l'últim dia establit en el Calendari de TFG, publicat en aquesta web, per a pujar el TFG a la Seu Electrònica, tant per a la 1a convocatòria com per a la 2a.

 

Calendari de pràctiques per al curs 2021-2022

- Avançament del TFG a novembre 2021 (aprovat per C.A.T. de la Facultat de Magisteri, 28 de gener de 2021)

 Avançament de les pràctiques III al 1er quadrimestre i del TFG a març Sol·licitud -

NOTA: Aquesta sol·licitud NO és per a alumnes que només han d'aprovar el TFG. Aquests alumnes tenen la possibilitat de sol·licitar, mitjançant SEU ELECTRÒNICA, l'avançament al mes de novembre. Veure Avançament del TFG a novembre de 2021 per a llegir més detalls sobre aquest procediment.

  - Calendari: elecció i realització de les pràctiques

   - Calendari: Pràctiques I

   - Calendari: Pràctiques II

   - Calendari: Pràctiques III

   - Calendari: Pràctiques (segona menció)

  

Calendari TFG per al curs 2021-2022

- Període de matrícula extraordinària de l'assignatura Treball de Fi de Grau (TFG): del 14 al 25 de febrer de 2022; la sol·licitud de matrícula ha d'enviar-se per correu electrònic a: practicumagisteri@uv.es

- Avançament del TFG a març 2022 (aprovat per C.A.T. de la Facultat de Magisteri, 31 de maig de 2021). Termini sol·licitud: del 8 a l’10 de febrer de 2022.

Calendari del TFG per al curs 2021-2022 (aprovat per C.A.T. de la Facultat de Magisteri, 31 de maig de 2021)

El termini per a enviar a practicumagisteri@uv.es les acreditacions escanejades dels requisits lingüístics llengua estrangera B1, valencià C1 i castellà C1 (aquests dos últims en cas que foren necessaris) finalitza l'últim dia establit en el Calendari de TFG, publicat en aquesta web, per a pujar el TFG a la Seu Electrònica, tant per a la 1a convocatòria com per a la 2a.

 

 

  REDUCCIONS I/O MODIFICACIONS DEL PERÍODE DE PRÀCTIQUES

 

  • Exempció parcial de les Pràctiques

L'estada en els centres de pràctiques podrà reduir-se si s'acredita l'experiència laboral, d'acord amb els requisits establits en la Sol·licitud.

Termini de presentació de sol·licituds: del 13 al 17 de setembre de 2021, tots dos inclosos.

On presentar la sol·licitud: en línia, enviant el formulari de sol·licitud complimentat, signat i escanejat per correu electrònic a practicumagisteri@uv.es.

  • Realització de pràctiques en període no ordinari

El període d'estada en els centres de pràctiques podrà ser modificat quan es donen determinades situacions contemplades en la Sol·licitud. 

Serà possible la realització de Pràctiques II en el Segon quadrimestre del curs quan es donen determinades situacions contemplades en la Sol·licitud

Termini de presentació de sol·licituds: del 6 al 10 de setembre de 2021, tots dos inclosos. Els terminis de presentació de sol·licituds per causes sobrevingudes poden consultar-se en els Calendaris de Pràctiques III i III.

On presentar la sol·licitud: en línia, enviant el formulari de sol·licitud complimentat, signat i escanejat per correu electrònic a practicumagisteri@uv.es.

 

 

Si té algun dubte, pose's en contacte amb practicumagisteri@uv.es

Si no pot obrir el formulari (o la sol·licitud), ací té un tutorial que pot ser d'ajuda.