Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Magisteri Logo del portal

 

MATRÍCULA 2023-2024

 

1.- HORARIS - QUADRES D'AGRUPACIONS

 

ALUMNES DE NOU INGRÉS   

La matrícula de les assignatures que componen el primer curs de les titulacions del Grau de Mestre en Educació Infantil o del Grau de Mestre en Educació Primària es realitza per AGRUPACIONS d'assignatures per tant abans d'accedir a l'aula d'autromatrícula convé que consultes els horaris de cada agrupació d'assignatures, que pots comprovar al nostre web: Horaris i dates d'examen

 

ALUMNES DE SEGON, TERCER i QUART CURS   

La matrícula per als estudiants de segon i cursos superiors de les titulacions del Grau de Mestre en Educació Infantil o del Grau de Mestre en Educació Primària es realitza per AGRUPACIONS d'assignatures.  

Important: Requisits Accés mencions

Per a segon curs, les agrupacions de matrícula estan compostes per les assignatures de formació bàsica i obligatòries corresponents a aquest curs d'acord amb el pla d'estudis de cada titulació.

Per a tercer i quart curs, les agrupacions de matrícula estan compostes per asignatures obligatòries i optatives d'acord amb el pla d'estudis de cada titulació.

Per tant, abans d'iniciar la matrícula convé que consultes els horaris de cada agrupació d'assignatures, que pots comprovar en els següentes quadres d'agrupacions: Quadres d'agrupacions

 

¡¡ATENCIÓ ALUMNES DE TERCER CURS MESTRE/A EDUCACIÓ INFANTIL!!:  Recorda que t'has de matricular d'una optativa.

Per a matricular-se de l’assignatura optativa corresponent a l’agrupació horària que hages seleccionat, hauràs d’accedir a la pestanya d’assignatures OPTATIVES en l’aplicació informàtica de matrícula.

 ¡¡ATENCIÓ ALUMNES DE TERCER CURS MESTRE/A EDUCACIÓ PRIMÀRIA!!:  Recorda que has de comprovar que estas matriculat/da de les assignatures optatives de l'itinerari.

 

 

2.- INSTRUCCIONS DE MATRÍCULA ESPECÍFIQUES PER ALS ALUMNES DE LA FACULTAT DE MAGISTERI

 

2.1. ALUMNES DE NOU INGRÉS (PRIMER)

Data de matrícula 

La matrícula es en línia, 

Has de consultar el dia i l’hora per a iniciar el teu procés de matrícula en la següent adreça: http://www.uv.es/admissio

No matricular-se en el dia i hora assignats implicarà la renúncia a la plaça.

MATRÍCULA

(Automatrícula en línia)

Pots matricular-te des de qualsevol ordinador connectat a la xarxa. La matrícula de les assignatures que componen el primer curs de les titulacions del Grau de Mestre en Educació Infantil o del Grau de Mestre en Educació Primària es realitza per AGRUPACIONS d'assignatures, per tant abans d'accedir a l'aula d'automatrícula convé que consultes els horaris de cada agrupació d'assignatures, en el moment de la matrícula has de triar o llengua estrangera anglés o llengua estrangera francés.

Amb la finalitat d'ajudar-te i agilitar aquest procés el nostre Servei d'Informàtica ha preparat aquesta informació que t'aconsellem que consultes en la següent adreça: MANUAL D' AUTO MATRÍCULA

La matrícula de les assignatures que componen el primer curs de les titulacions del Grau de Mestre en Educació Infantil o del Grau de Mestre en Educació Primària es realitza per AGRUPACIONS d'assignatures, per tant abans d'accedir a l'aula d'automatrícula convé que consultes els horaris de cada agrupació d'assignatures. 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: En aquest enllaç podràs veure informació més detallada. Cliqueu ací.

 

2.2.- ALUMNES DE SEGON CURS I POSTERIORS

Data de matrícula

Podeu  consultar la vostra cita de matrícula en el portal de l'alumne

L'automatrícula es podrà realitzarar des de qualsevol lloc amb accés a internet, a través: Portal de l'Alumne 

 
Sobres de matrícula

Als estudiants de segona i posteriors matrícules no se'ls lliurarà sobre de matrícula.

 

Documentació

Solament cal presentar l'Ordre de domiciliació del pagament de la matrícula degudament emplenada si vols canviar el compte corrent.

Certificat acreditatiu de la condició que s'al.legue per a la concessió de la matrícula gratuïta o parcialmente gratuïta.

 A més de les dades bancàries on on s'ha de carregar l'import de la matrícula (sols si ha canviat respecte del curs passat)

Molt important: Qualsevol exempció ha de ser acreditada abans del 4 de setembre

 

3.- INFORMACIÓ SOBRE LES ASSIGNATURES DE PRACTICUM PER A TOT l'ALUMNAT

A través de la Secretaria Virtual podràs saber el dia i l'hora en què hauràs de connectar-te al Portal de l'Alumne a l'aplicació informàtica PRACTICUM.

Podràs consultar l'oferta de col·legis a l'Aula Virtual  (assignatura de Pràctiques).

En aquest enllaç podràs veure informació més detallada. Cliqueu ací.