Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Magisteri Logo del portal

Calendaris de Pràctiques curs 2020-2021

- Avançament de Pràctiques III al 1er quadrimestre i TFG al mes de març  - Sol·licitud -

NOTA: Aquesta sol·licitud NO és per a les i els alumnes als qui només els quede per superar el TFG. Aquest alumnat té la possibilitat de sol·licitar, a través de l'ENTREU, avançar el lliurament al mes de novembre. Consulteu  - Avançament convocatòria Treball Fi de Grau al mes de novembre de 2020 per conèixer les dates de l'avançament.

 

   - Calendari d'Elecció i Realització de Pràctiques

   - Calendari Pràctiques Escolars I

   - Calendari Pràctiques Escolars II

   - Calendari Pràctiques Escolars III

   - Calendari Pràctiques Escolars segona menció

  

Calendaris Treball Fi de Grau curs 2020-2021

 - Termini extraordinari de matrícula de l'assignatura Treball Fi de Grau: del 15 al 26 de febrer de 2021; la sol·licitud de matrícula s'haurà d'enviar per correu electrònic a: practicumagisteri@uv.es

- Avançament convocatòria Treball Fi de Grau al mes de març de 2021 (aprovat per C.A.T. de la Facultat de Magisteri de 28 de gener de 2021). Termini de sol·licitud: del 9 al 11 de febrer de 2021

 - Calendari Treball Fi de Grau curs 2020-2021  (aprovat per C.A.T. de la Facultat de Magisteri de 28 de gener de 2021)

 

- Avançament convocatòria Treball Fi de Grau al mes de novembre de 2021 (aprovat per C.A.T. de la Facultat de Magisteri de 28 de gener de 2021)

 

  REDUCCIONS I/O MODIFICACIONS DEL PERÍODE DE REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES

 

  • Exempció parcial de les pràctiques

Es podrà reduir la estada en els centres de pràctiques acreditant experiència laboral, d'acord amb els requisits establerts en el Model de Sol·licitud

Termini de presentació de sol·licituds: del 14 al 18 de setembre de 2020, ambdós inclosos

Lloc de presentació de les sol·licituds: de forma telemàtica, enviant la sol·licitud emplenada, signada i escanejada per email a practicumagisteri@uv.es

  • Realització de pràctiques en període no ordinari

Es podrà modificar el període d'estada en els centres de pràctiques quan es donen determinades situacions contemplades en el Model de Sol·licitud

Es podrà realitzar les Pràctiques II en el segon quadrimestre quan es donen determinades situacions contemplades en el Model de Sol·licitud

Termini de presentació de sol·licituds: del 7 al 11 de setembre de 2020, ambdós inclosos. Els terminis de presentació de sol·licituds per causes sobrevingudes els podeu consultar en els calendaris de pràctiques I, II i III

Lloc de presentació de les sol·licituds: de forma telemàtica, enviant la sol·licitud emplenada, signada i escanejada per email a practicumagisteri@uv.es

 

Si teniu qualsevol dubte contacteu amb practicumagisteri@uv.es

Si no podeu obrir el formulari (o sol·licitud) aci teniu un tutorial que us pot ajudar.