Logo de la Universdad de Valencia Logo Máster Universitario en Acción Social y Educativa Logo del portal

Comença la preinscripció 2021-22

  • 1 febrero de 2021
Image de la noticia

La preinscripció és el procediment d'admissió mitjançant el qual s'ordenen les sol·licituds i s'adjudiquen les places ofertades.

Per a l’adjudicació, la Universitat de València obri dues fases o períodes de preinscripció: en la fase ordinària s’oferta la totalitat de places disponibles que consta en la Fitxa general de cada Màster, i en la fase extraordinària s’obren únicament aquells màsters on encara hi ha disponibilitat i s’oferten les places restants.

Aquest curs s'obri la fase ordinària de preinscripció als masters des de l'1 de febrer (0:00 h) fins a les 23:59 h del 15 de juny (hora peninsular)

Podrà presentar la sol·licitud de preinscripció, en els terminis indicats, aquelles persones que compleixen amb els requisits d'admissió generals i específics de cada Màster Universitari

La sol·licitud es realitzarà a través de la seu electrònica de la Universitat mitjançant l'enllaç que figura a la pestanya "Sol·licitud". (Actualment el Certificat Digital no està disponible)

Cada persona interessada només podrà realitzar una única sol·licitud per fase, podent triar fins a un màxim de tres opcions entre les titulacions o especialitats oferides.

Les persones participants en la Fase Ordinària que no obtinguen plaça i queden en llista d’espera o l’hagen perdut per no haver-se matriculat en termini, per a participar en la Fase Extraordinària, hauran d’enviar una nova sol·licitud elegint màsters en els quals queden places vacants. sempre i quan no hagen sigut excloses en aquests en Fase Ordinària

Per a la Fase Extraordinària s’obri només per als màsters que no hagen completat la seua oferta de places en Fase Ordinària.

Més informacio sobre la fase extraordinaria en Sol·licitud d'admissió