University of Valencia logo Logo Master's Degree in Actuarial and Financial Sciences Logo del portal

Preeinscripció al màster

Coincidint amb l'inici de els processos de preinscripció en títols de Màster en les Universitats, l'Institut d'Actuaris Espanyols ha creat un nou portal d'internet per a donar a conéixer com s'accedeix a la professió, les seues característiques com a professió regulada a Espanya, i les Universitats el Màster de les quals ha sigut validat per a l'accés a la col·legiació en l'Institut d'Actuaris.
Els criteris de l'Institut d'Actuaris que s'han establit a Espanya són: el compliment del Core Syllabus de l'Actuarial Association of Europe (AAE), assumit en la seua integritat per l'Institut d'Actuaris; una extensió d'almenys 120 crèdits ECTS a nivell Màster; i tractar-se d'ensenyament presencial.

Rafael Moreno, president de l'Institut, va afirmar que “totes les universitats que imparteixen el Màster validat per l'Institut estan integrades en la Comissió d'Universitats, òrgan consultiu de la Junta de Govern des del qual es treballa en favor de la qualitat d'aquests ensenyaments i que, en tot moment, s'adeqüen al Core Syllabus de l'AAE”.