Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària: Aplicacions al Context Valencià Logo del portal

L’assignatura Pràctiques Formatives és una optativa de 5 crèdits que poden cursar en el tercer quadrimestre (segon curs acadèmic) els estudiants de les dues especialitats del Màster. L’objectiu de l’assignatura és proporcionar a l’estudiant un complement de formació efectiu, ja que el familiaritza amb les pautes de funcionament, les obligacions laborals i els procediments regulats i habituals en aquells àmbits professionals on es desenvolupa l’assessorament llingüístic especialitzat. El professor estudia el perfil de cada candidat i la seua adequació potencial a cadascuna de les opcions que conformen la borsa de llocs de pràctiques concertats amb les entitats col·laboradores. La tutorització es fa al llarg del període de pràctiques i el treball de l’estudiant s’avalua d’acord amb el que s’estipula en l’apartat corresponent.


Per la seua naturalesa, l'assignatura de Pràctiques formatives externes, a l'igual que la de Formació en Tècniques i recursos per a la Investigació, no té un desenvolupament en continguts seqüenciables equiparable a la resta d'assignatures troncals o optatives del Màster. El contingut de l'assignatura és, de fet, la realització d'un programa de pràctiques que es durà a terme d'acord amb les preferències de l'estudiant, i en funció del diagnòstic que establesca el professor coordinador de les pràctiques del Màster i de les condicions que marquen les entitats col·laboradores. D'altra banda, el contingut de les pràctiques formatives respon a una d'aquestes tres orientacions: 

  • Tasques de suport a l'ensenyament de la llengua i la literatura en contextos d'ensenyament regular o d'accions singulars densenyament per a adults; 
  • Assessorament lingüístic en àmbit institucional: tasques de suport a la traducció i correcció de documentació administrativa; accions de promoció social del català en institucions locals o autonòmiques, etc; 
  • Tasques de suport a l'edició especialitzada: traduccció i correcció d'originals; màrqueting editorial, tasques de suport a la gestió editorial, etc.