Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària: Aplicacions al Context Valencià Logo del portal

Dues o més universitats, espanyoles o estrangeres, dissenyen un pla d'estudis de manera conjunta. D'aquesta forma s'obté un únic títol oficial de màster que és implantat alhora en totes elles i que serà expedit conjuntament per les universitats participants.

La Universitat d’Alacant, una universitat pública, plural i acollidora; una universitat jove i amb un magnífic campus.

La Universitat d’Alacant és una universitat jove i amb capacitat d’adaptació als canvis socials i a les necessitats de la nostra societat. És una universitat pluridisciplinària, amb estudis de lletres, de ciències, de ciències socials i jurídiques, d’enginyeria i arquitectura, i de ciències de la salut, organitzats en sis facultats i una Escola Politècnica Superior. La UA promou la formació humana integral dels membres de la Universitat i disposa d’una potent i variada oferta cultural i d’esports.

La UA està formada per uns 3.800 professors i personal d’administració i serveis, i uns 32.000 alumnes en estudis oficials. Aquest capital humà està compromès a superar els reptes que té la societat actual amb treball ben fet, amb innovació i amb voluntat de servei públic. La UA disposa d’unes infraestructures accessibles i saludables.

Som una universitat bilingüe, però a més, hem iniciat una aposta pel multilingüisme i pel plurilingüisme de tots els membres de la comunitat universitària. Per això, hem incorporat l’anglès a la docència. A més, algunes activitats culturals i cursos es poden fer en anglès, francès o altres llengües.

Som una universitat valenciana i europeista, oberta al Mediterrani i a totes les cultures del món, una universitat que acull cada any uns 1.200 estudiants estrangers i uns 2.000 estudiants d’altres regions de l’estat espanyol.

Més informació