University of Valencia logo Logo Master's Degree in Bioinformatics Logo del portal

Seminaris Màster en Bioinformàtica curs 2021-2022 'Anàlisi i visualització de dades bioinformàtiques'

  • September 20th, 2021
Seminaris Màster en Bioinformàtica curs 2021-2022

L'objectiu d'aquestes conferències serà proporcionar als assistents els elements necessaris per a començar a treballar amb aquest llenguatge de programació orientat a l'anàlisi estadística, àmpliament utilitzat i desenvolupat en entorns molt diversos, entre ells la Bioinformàtica i la Genòmica.

Descripció de seminaris durant el curs 2021-22, Dimarts 18h-20h

1.            "Introducció a entorns de programació per a l'anàlisi estadística de dades". 28 Setembre de 2021.

2.            “Principals objectes en programació de R”. 19 d'Octubre de 2021.

3.            “Recomanacions per a l'elaboració d’scripts de programació”. 2 de Novembre de 2021.

4.            “Com abordar el processament i anàlisi de dades òmics des d'entorns de programació orientats a objectes?”. 16 de Novembre de 2021.

5.            “Representació gràfica de dades i resultats en estudis òmics”. 23 de Novembre de 2021.

6.            “Avaluació del rendiment en recursos de programació més freqüents en Bioinformàtica i Genòmica”. 14 de Desembre de 2021.

7.            "Principals estratègies per a l'anàlisi de dades moleculars en estudis biomèdics". 21 de Desembre de 2021.

 

CV. Francisco García García és llicenciat en Ciències i Tècniques Estadístiques i es va doctorar en Biomedicina i Biotecnologia en la Universitat de València. Ha desenvolupat la seua trajectòria tècnica i investigadora en diferents institucions sanitàries i durant els últims quinze anys ha format part de l'equip de l'Institut Nacional de Bioinformàtica (http://www.inab.org//) i de la plataforma de Bioinformàtica per a les Malalties Rares (http://bier.ciberer.es/) generant nous mètodes d'anàlisis d'enriquiment funcional, dissenyant i implementant eines web per a l'anàlisi de dades òmics i participant en nombroses activitats formatives en Bioinformàtica i Biologia Computacional, dirigides a professionals i estudiants universitaris. Actualment dirigeix la Unitat de Bioinformàtica i Bioestadística del Centre d'Investigació Príncep Felip (https://www.cipf.es/science/investigacion/bioinformatica-y-biologia-computacional/unidad-de-bioinformatica-y-bioestadistica?lang=es).