University of Valencia logo Logo Master's Degree in Business Management (MBA) Logo del portal

Pràctiques en empresa

Les empreses exerceixen una funció molt important en la formació dels estudiants universitaris, complementant la posada en pràctica dels coneixements que adquireixen en la universitat i facilitant l'adquisició de competències professionals.

Avantatges per a les empreses:

  • Una forma de conèixer els futurs professionals.
  • Col·laboració en la realització d'activitats i projectes proposats per l'empresa.
  • Un major contacte i acostament amb la Universitat.

L'empresa proposa el programa de les activitats a desenvolupar i el perfil de l'estudiant, segons formulari normalitzat.

L'estada de l'estudiant en l'empresa es formalitza mitjançant la subscripció d'un Conveni de Pràctiques, sense relació laboral, entre l'Empresa, la Universitat de València i la Fundació Universitat-Empresa de València, ADEIT.

Per cada pràctica existeixen dos tutors, un per l'Empresa i altre per la Universitat.

En finalitzar el període en pràctiques, l'Empresa, Institució o Entitat expedirà un certificat a l'estudiant que haja realitzat les pràctiques, amb menció expressa de l'especialitat a la qual ha estat orientada la sea formació, la seua durada i rendiment. També la Universitat expedirà un certificat al tutor de l'Empresa en finalitzar el curs acadèmic.

Les empreses interessades a sol·licitar estudiants en pràctiques poden adreçar-se a ADEIT-Fundació Universitat-Empresa per a gestionar la sol·licitud.