Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Ciències Actuarials i Financeres Logo del portal

 El Màster en Ciències Actuarials i Financeres té una durada de 2 anys i un contingut de 120 crèdits ECTS distribuït en els següents mòduls:

Pla d'estudis. Distribució de continguts
Mòduls obligatoris Mòdul I: Matèries obligatòries Mètodes quantitatius
Entorn econòmic i marc jurídic
Finances i Introducció al segur
Segurs no vida
Segurs de vida, salut i pensions
Control de riscos i solvència
Mòdul II: Pràctiques externes
Mòdul III: Treball Fi de Màster 
Mòduls Optatius Mòdul IV: Itinerari formatiu en Finances
Mòdul V: Itinerari formatiu en Segurs

Durant el primer any es cursaran 60 crèdits ECTS de Matèries obligatòries. En el segon, es cursaran 30 crèdits ECTS de Matèries obligatòries, 10 de Matèries optatives i es realitzaran les Pràctiques Externes (14 crèdits ECTS) i el Treball Fi de Màster (6 Crèdits ECTS).

Amb la finalitat de facilitar la realització del Màster als estudiants ja insertats en el mercat laboral, s'ha dissenyat un pla de treball menys intensiu, el qual, sense minva de coherència acadèmica, permet compatibilitzar totes dues activitats (Vegeu l'apartat Estudis a temps parcial).