Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió Logo del portal

Un màster ple d'avantatges

La Universitat de València aposta un any més per l'excel·lència en la seua oferta formativa de postgrau. Descobreix els avantatges que aportarà al teu currículum estudiar el Màster Oficial en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió de la Universitat de València.

8 de de juny de 2017

Una bona formació de postgrau és cada vegada més necessària en el món laboral d'avui dia. Si t'interessa el camp comptable, la gestió i l'auditoria, preinscriu-te al Màster Oficial en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió de la Universitat de València.

És un títol oficial i, per tant, té reconeixement en els 48 països del Espai Europeu de Educació Superior (EEES)  a diferència dels títols propis d'altres institucions, que no compten amb homologació a nivell internacional.

El màster té reconeixement en tota la Unió EuropeaA més, el màster compta amb tres especialitats: auditoria, control de gestió i recerca. L'especialitat d'Auditoria està homologada per l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC). Per tant, els llicenciats en ADE, Economia i els diplomats en Empresarials que obtinguen el títol oficial no hauran de superar la p rimera fase de l'examen d'aptitud per a l'accés al Registre Oficial d'Auditors de Compte (ROAC).


El Màster Oficial en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió ofereix una formació específica d'alt nivell en comptabilitat amb la finalitat d'aprofundir i millorar les competències necessàries per al futur desenvolupament professional dels estudiants. 

Ofereix una formación específica d'alt nivell en comptabilitat


El Màster Oficial en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió està adscrit per conveni al Programa de Beques AECA. Tots els estudiants matriculats en el Màster rebran durant el curs la informació i serveis oferits per l'associació als socis a través de la seua subscripció digital. A més, els estudiants tenen la possibilitat d'assistir a determinats seminaris de formació, jornades i altres reunions organitzades per AECA, d'acord amb la disponibilitat de places existent a cada moment.