Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Contaminació, Toxicologia i Sanitat Ambientals Logo del portal

Descripció i característiques

El Màster Oficial en “Contaminació, Toxicologia i Sanitat Ambientals” (d'ara endavant Màster CTSA) que ofereix la Universitat de València (d'ara endavant UV) té, en part, el seu origen en el Programa de Doctorat en “Contaminació Ambiental” (extingit) i en el títol propi de postgrau “Màster en Sanitat Mediambiental” (al que va substituir en 2008).
A més, el Màster CTSA sorgeix com a resposta de Títol Oficial a la demanda que durant més de quinze anys ha tingut el títol propi de la Universitat de València “Màster en Sanitat Mediambiental” amb 13 edicions consecutives i més de 200 alumnes egresados. També, s'inclouen en est Titule Oficial els continguts del Programa Interdepartamental de Doctorat “Contaminació Ambiental” que s'ha impartit ininterrompudament durant més de 15 anys en la Universitat de València, amb notable èxit d'estudiants matriculats. En 2007 es va realitzar la proposta d'implantació del Màster CTSA a la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat que va avaluar la proposta favorablement (Decret 31/2007 de 16 de març, DOGV 21 de març; Resolució 26 de març de 2007, DOGV 9 de maig). Amb data 22 d'Abril de 2013 va ser verificat favorablement per l'ANECA. Actualment, el Màster CTSA posseeix caràcter interdepartamental ja que participen en la seua docència set Deptos. de la UV.
D'altra banda, hi ha qüestions d'actualitat que demanden R+D+i en el sector de la Contaminació ambiental, de la Toxicologia ambiental (ecotoxicología) i de la Sanitat ambiental:

  • Avaluació del Risc per al medi ambient i per a la salut humana (Normativa de la Unió Europea)
  • Programes de seguiment de la salut dels ecosistemes (Directiva Aigua de la UE)
  • Legislació sobre protecció i contaminació de sòls
  • Legislació sobre contaminació d'aigües
  • Sostenibilitat
  • Administració ambiental
  • Centres tecnològics i centres de R+D

El programa de postgrau que s'ofereix és pioner tant a la Comunitat Valenciana com en l'Estat espanyol ja que, en l'actualitat, no existeix Màster algun que preste una formació adequada en Contaminació, Toxicologia i Sanitat Ambientals per a cobrir les necessitats d'expansió del sector.