Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Continguts i Formats Audiovisuals Logo del portal

Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 40

Treball fi de màster: 14

Pràctiques externes 6

Codi titulació: 2253

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: formatosaudiovi.uv.es

Places ofertes de nou ingrés: 25

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Excepcions al preu del crèdit El preu per al curs 2023-2024 serà el mateix que per a la resta de màsters no habilitants, actualment 35'34 €

Centre de gestió: Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Àlvar Peris Blanes (Director)
Yolanda Cabrera García-Ochoa
José Vicente Gamir Ríos
Isadora Guardia Calvo
Alba Hernández Valle
Manuel Pellicer Rosell
Ignacio Rausell Lledó
José María Vidal Beltrán
Alicia Celda Clemente (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: Les expressions amb les quals sol denominar-se la societat actual —societat de la informació, de la comunicació, societat xarxa, societat digital, etc.— al·ludeixen, sens dubte, a la transcendència que posseeix la comunicació, i particularment la comunicació audiovisual i multimediàtica, en la nostra societat. El sector de la comunicació en general i de la comunicació audiovisual en particular és un dels més dinàmics de la societat actual, tant a escala global com nacional i autonòmica que, d'altra banda, posseeix des de fa temps una gran rellevància econòmica, social i cultural que suposa un volum d'inversió molt alt, unes infraestructures tecnològiques molt sofisticades i genera una producció gran i variada el consum de la qual és dels més elevats del mercat. Per això mateix, aquest sector és, sens dubte, un dels que més ocupació genera i, al mateix temps, més professionals especialitzats necessita. L'atractiu d'aquest màster radica en el seu perfil més orientat al món de la producció i realització audiovisual, amb l'objectiu principal de desenvolupar i dissenyar projectes audiovisuals per al nou espai mediàtic. A més, està vinculat de manera obligatòria quant a crèdits a les Jornades de Continguts per a la Televisió Digital.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Comunicació

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: Alvar.Peris@uv.es