Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Continguts i Formats Audiovisuals Logo del portal

L’avaluació dels candidats es realitzarà conformement als criteris següents:

1. Titulació de procedència: Fins a 40 punts per a la titulació de llicenciatura o grau en Comunicació Audiovisual o titulacions equivalents. Fins a 30 punts per a les titulacions de llicenciatura o grau en Periodisme o Publicitat i Relacions Públiques. Fins a 20 punts per a les titulacions en Ciències Socials o Humanitats. Fins a 15 punts per a les altres titulacions
2. Nota mitjana de l'expedient en la titulació de procedència: fins a 10 punts.
3. Carta de motivació o entrevista personal: fins a 10 punts.
4. Experiència laboral en el sector audiovisual: fins a 10 punts. 1 punt per any complet d'experiència laboral.
5. Coneixement d'idiomes: fins a 10 punts. Per idioma: 1 punt per un B2 d'acreditació; 2 punts per un C1 d'acreditació; 3 punts per un C2 d'acreditació. A l'efecte de valoració, no es consideren les acreditacions de nivell de valencià ni la d'espanyol que s'ha establert com a requisit d'accés als estudiants estrangers amb un idioma matern diferent d'aquest. En el cas de l'espanyol, s'exigeix tenir un domini suficient de l'expressió oral i escrita.
6. Formació complementària en el sector audiovisual: fins a 10 punts. 1 punt per curs de formació.
7. Prelació de matrícula proposada per l'alumne: 10 punts (si el màster és l'opció 1), 5 punts (si el màster és l'opció 2) i 3 punts (si el màster és l'opció 3).

Total, màxim possible: 100 punts.