University of Valencia logo Logo Master's Degree in Creating and Managing Innovative Companies Logo del portal

Objectiu del màster

El Màster Ei va nàixer en 2008 com a un projecte ilusionador de la  línia d'investigació en Entrepreneurship i Innovació de la Facultat d'Economia. Baix l'impuls i direcció d'Isidre March, catedràtic en Organització d'Empreses i amb la col·laboració de la Fundació InnDeaValencia de l'Ajuntament de València, en 2008 va arrencar la primera edició amb l'aspiració de convertir-se en un eix vertebrador de la creació d'empreses de base tecnològica i servir d'esperó a la innovació en companyies ja existents i consolidades.

El Màster Ei va dirigit fonamentalment, però sense ànim d'exclusió, a titulats universitaris amb vocació d'implicar-se en projectes de base tecnològica, i disposats a impulsar la innovació com a element diferenciador d'organitzacions empresarials.

El Màster Ei també aspira a convertir-se en referència formativa per a tècnics i personal de gestió de centres tecnològics i institucions investigadores amb un clar afany per impulsar la I+D i la innovació. El requisit acadèmic per a optar a cursar el Màster es estar en possessió del títol de Grau, Llicenciat o Enginyer de qualsevol disciplina encara que tindràn prioritat d'admissió els titulats de branques científico-tècniques.

Després de l'excel·lent acollida i els satisfactoris resultats obtinguts en les 11 primeres edicions del Màster Ei, el curs 2020-2021 comença el 14d'octubre. Esperem que siga un gran any per als nostres alumnes.