Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Desenvolupament, Institucions i  Integració Econòmica Logo del portal

  • Quadrimestre: Segon Quadrimestre
  • Caràcter: Obligatori
  • Titulació: Màster en Desenvolupament, Institucions i Integració Econòmica
  • Cicle: Postgrau
  • Crèdits:
  • Departament: Anàlisi Econòmica
  • Guia: L'alumne haurà de realitzar un treball original relacionat amb els temes del Màster. El tema concret exigirà el vistiplau del seu tutor. El Treball, una vegada compte amb l'aprovació del tutor, serà defensat en sessió pública davant una Comissió formada per tres professors com a culminació del seu aprenentatge en el Màster.