Logo de la Universitat de València Logo del portal

 • Estudiants

Normativa

 1. Normativa específica Màster
 2. Normativa específica Doctorat
 3. Normativa específica títols propis
 4. Normativa general
 5. Normativa, equivàlencia i títols
 6. Legalització documents acadèmics
 7. Pràctiques, Mobilitat i reconeixement llengües
 8. Beques
1. Normativa específica Màster
 • Reglament regulador de la concessió de premis extraordinaris de màster a la Universitat de València. ACGUV 204/2017
 • Reglament d'estudis oficials de postgrau a la Universitat de València. ACGUV 199/2017
 • Reglament per a la transferència i reconeixement de crèdits. ACGUV 126/2011.
 • Reglament de permanència dels estudiants i les estudiants de la Universitat de València. (ACSUV 349/2009)
 • Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.
 • ACGUV 182/14, de 28 d’octubre, que regula l’elaboració dels convenis de doble titulació
2. Normativa específica Doctorat
3. Normativa específica títols propis
4. Normativa general (Estudis, Drets estudiants i Preus Públics)
5. Normativa, equivàlencia i títols
 • Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'homologació i declaració d'equivalència a titulació i nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior, i el procediment per a determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'Arquitecte, Enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat
 • Reial Decret 285/2004, modificat pel Reial Decret 309/2005, pels quals es regulen les condicions d’homologació i convalidació de títols i estudis estrangers d’educació superior.
 • Acord 9/2016, Reglament regulador per a la declaració d'equivalència de títols estrangers d'Educació Superior a nivell acadèmic de doctorat.
 • Reial Decret 1002/2010, de 5 d’agost, sobre expedició de títols universitaris oficials.
 • Reial Decret 22/2015, de 23 de gener, sobre pel qual s'estableixen els requisits d'expedició del Suplement Europeu al Títol.
 • Reial Decret 1044/2003, d’1 d’agost, pel qual s’estableix el procediment per a l’expedició per les universitats del Suplement Europeu al Títol.
 • Ordre ECD/760/2013, de 26 d’abril, per la que s’estableixen els requisits d’expedició del títol del programa Erasmus Mundus.
 • Llei 2/2008, de 17 d’abril, de la Generalitat, del Sistema Valencià de Títols i Acreditacions d’Educació Superior.
6. Legalització documents acadèmics
 • Ordre de 16 d'abril de 1990 sobre legalització de documents acadèmics espanyols que han de surtir efectes en l’estranger.
 • Real Decreto 1497/2011, de 24 d'octubre, pel qual es determinen les funcionaris i autoritats competents per a realitzar or qual es determinen els funcionaris i autoritats competents per realitzar la legalització única o postil·la prevista pel Conveni XII de la Conferència de l'Haia de Dret Internacional Privat, de 5 oct 1961
 • Orden JUS/1207/2011, de 4 de maig, per la qual es crea i regula el Registre Electrònic de Postil del Ministeri de Justícia i es regula el procediment d'emissió de postil·les en suport paper i electrònic
7. Pràctiques, Mobilitat i reconeixement llengües
8. Beques
 • Reial Decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel que s’estableix el règim de les beques i ajudes a l’estudi personalitzades.
 • Reial Decret 951/2018, de 2 d'agost, pel qual s'estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes, per al curs 2018/2019 i es modifica parcialment el reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s'estableix el règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades.
 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies