Logo de la Universitat de València Logo Màster en Drets Humans, Democràcia i Justícia Internacional Logo del portal

Descripció i característiques

El Màster Universitario en Drets Humans, Democràcia i Justícia Internacional, va naixer a proposta de l'Institut de Drets Humans de la Universitat de València i constitueix una aposta ambiciosa destinada a fomentar, des de l'àmbit universitari, la promoció i educació dels valors universals compartits.

La situació mundial, més de 60 anys després de l'aprovació de la “Declaració de Drets Humans”, continua demostrant la necessitat d'aprofundir en la protecció i defensa d'aquests drets, un repte que, malgrat la seva antiguitat, mai ha deixat d'estar vigent.

En efecte, el foment dels Drets Humans, la Democràcia i la Justícia Internacional a través de l'educació ajuda a promoure valors, creences i actituds que encoratgen a totes les persones a defensar els seus drets i els dels altres; precisament, perquè aquests drets i valors constitueixen la base d'una convivència pacífica i democràtica, necessària en els temps actuals per afrontar amb èxit els nombrosos desafiaments que presenta el món globalitzat i multicultural en què vivim.

El Màster Universitari en Drets Humans, Democràcia i Justícia Internacional de la Universitat de València és un programa de postgrau que es desenvolupa en al llarg d'un curs acadèmic dividit en dos semestres.

Durant el primer semestre a través dels mòdulos obligatoris, l'alumnat adquirirà les eines, tant teòriques com metodològiques, necessàries per a aconseguir el bon aprofitament de les successives matèries. En el segon semestre mitjançant l'elecció de les matèries optatives, l'alumnat podrà orientar el seu ensenyament segons els seus interessos futurs, bé aquests estiguen encaminats a la carrera de la investigació acadèmica o, per contra, estiguen orientats a l'exercici professional.

Ambdós camins confluiran, necessàriament, per a l'obtenció del títol de Màster en la realització del Treball de Final de Màster. A través d'aquest treball d'investigació, que li serà tutoritzat amb la finalitat de garantir la qualitat acadèmica, els estudiants tindran l'oportunitat de posar en pràctica tots els coneixements adquirits durant el programa de postgrau.

Adjunta la docència rebuda en els diferents mòduls oferim als nostres/as estudiants un complet programa de seminaris  mitjançant el qual les persones assistents podran compartir espais de reflexió i anàlisi amb professionals i experts en la matèria de Drets Humans vinguts de diferents universitats o institucions pro-drets humans tant nacionals com internacionals.