Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Economia Logo del portal

Teoria de jocs i Economia de la Informació

Resum

La Teoria de Jocs aborda l'estudi dels problemes de decisió de diverses persones quan hi ha un conflicte estratègic. És a dir, quan les persones que participen són conscients que el resultat o la recompensa que obtenen depén no únicament de la seua pròpia decisió sinó també de les decisions d'uns altres. La societat, i l'economia en particular, està plena d'aquestes interaccions estratègiques. La primera part del curs cobreix els equilibris dels jocs estratègics amb informació completa (revisió) i incompleta, jocs seqüencials amb informació completa, negociació i jocs repetits. Jocs seqüencials amb informació incompleta tanquen la primera part de l'assignatura. En la segona part, la matèria estudia els models canònics de selecció adversa i risc moral. Concretament, analitzarem com dissenyar contractes òptims en presència d'informació asimètrica. La teoria dels contractes és una branca important de la teoria microeconòmica aplicada, i les seues eines s'utilitzen cada vegada més en l'economia del treball i del desenvolupament, així com en l'organització industrial. Per tant, l'assignatura és de gran interés per a l'alumnat que no estiga familiaritzat amb la pura teoria microeconòmica.