Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Economia Logo del portal

Macroeconomia

Resum

Aquesta assignatura presenta els elements clau de la teoria macroeconòmica moderna. Es fa especial èmfasi en la comprensió dels diferents enfocaments teòrics i la seua pertinència per a la política macroeconòmica mitjançant l'examen dels aspectes tant reals com monetaris de les economies. En finalitzar l'assignatura, l’alumnat ha d'estar familiaritzat amb els següents temes: Creixement Econòmic, Desocupació, Cicle de Negocis i Política Monetària, i Teoria del Consum i la Inversió. Les classes teòriques s'utilitzaran per a resoldre problemes i introduir l'ús de MATLAB i DYNARE per a construir, resoldre i simular models simples d'equilibri general dinàmic i estocàstic.