Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Economia Logo del portal

Microeconometria

Resum

L'objectiu d'aquesta assignatura és proporcionar a les i els economistes coneixements suficients sobre els temes més actuals en matèria de microeconomia, de manera que puguen triar els estimadors més adequats i explotar tant les bases de dades com els models econòmics. El programa està dissenyat per a respondre a les necessitats dels equips investigadors i professionals quan treballen amb dades reals, on una dimensió important en la unitat d'anàlisi és l'individu. Per a això és necessari utilitzar microdades i emprar tècniques avançades de (micro) econometria. El contingut pràctic d'aquest curs té dos objectius: d'una banda, el coneixement i maneig del paquet estadístic-economètric STATA; d'altra banda, i en cadascun dels temes, poder resoldre casos pràctics que requerisquen l'ús dels diversos estimadors explicats en la part teòrica del programa. El programa cobreix dades de panell, elecció discreta, censura, dades de comptatge, anàlisi de duració i altres temes avançats.