Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Economia Logo del portal

Mètodes quantitatius

Resum

L'assignatura Mètodes Quantitatius en Economia se centra en Mètodes i Models de Dinàmica Econòmica. Té com a finalitat capacitar a l'alumnat per a tractar les Equacions Diferencials Ordinàries i les Equacions de Diferència com a eines indispensables per a analitzar el comportament, amb el pas del temps, de qualsevol situació econòmica. Es mostraran mètodes específics per a analitzar l'estabilitat de les solucions en temps continu i discret. A més, l'estudi dels sistemes d'equacions conduirà a l'anàlisi dels sistemes dinàmics simultanis.